Bericht Tagged ‘Dienstplicht’

‘In orde!’

Geplaatst door Wik 24 december 2018

‘In orde!” dat klinkt als een bevel en dat was het dan ook. Alles wat voorhanden was moest opzij worden gelegd, wanneer een officier d slaapkamer van de manschappen binnentrad. Stokstijf staan en die officier de gelegenheid geven om een volgend bevel aan te kondigen: ‘op de plaats, rust’, waarbij de voeten uit elkaar en […]

Tags: , ,

Stem op… mij!

Geplaatst door Wik 26 februari 2017

Het blad is groen. Maar zeker geen groen blaadje. Neen, wat te lezen valt liegt er niet om. Waar 500 jaar geleden ene Maarten opzien baarde, met hamer en spijker de deur tegen zich in het harnas joeg, de zuidelijke Nederlanden zich opmaken om de maandag in alle ongein te voorzien van pracht en praal, […]

Tags: , ,

Gouwe plak!

Geplaatst door Wik 12 februari 2014

En alweer een gouwe plak! Nu stam ik nog uit de tijd van Ard en Keessie, is Atje Keulen-Deelstra ook niet geheel onbekend, maar zijn het tegenwoordig schaatsers waar ik de naam wel van heb gehoord, maar geen idee heb omtrent hun kwaliteiten. Dat zij zich spiegelen aan de kwaliteiten die zij op die spiegelgladde […]

Tags: , ,

Thuis… in de jaren ’60…

Geplaatst door Wik 3 juni 2012

‘Niet alleen tijdens dienst, maar ook op verlofreizen is men verplicht in uniform te reizen met speciale treinen.’ Wie in een gewone trein wordt aangetroffen, heeft heel wat uit te leggen aan de marechaussee. Daarnaast bestaat de groetplicht tegenover meerderen. Binnen de kazernepoort moeten alleen de hogere officieren gegroet worden, buiten de kazernepoort ook de […]

Tags: , ,