Tag: Dagelijkse dingen

Bron


Castricum-20130428-00256
Leven is een bron van inspiratie, zo ook de dood. Met beleven ligt dit even iets anders. Uit de hoorn des overvloeds stroomt een voortdurende stroom van belevenissen voort. De vraag of je vandaag nog iets hebt meegemaakt, doet zich bij herhaling voor. De dagelijkse gebeurtenissen lijken daardoor slechts banale verschillen op te leveren . Vaak zijn het echter juist die banale gebeurtenissen die ons, voor een belangrijk deel ontgaan, zich voordoen in die momenten waarop de gangbaarheid ter discussie komt te staan. Problemen opleveren dan wel de kwetsbaarheid van de mens in alle hevigheid naar voren brengen. Dat dit dan veelal gezondheid betreft, vaak evident. Want stil staan bij die gewone, dagelijkse dingen is een vanzelfsprekendheid. Althans, ogenschijnlijk. Juist voor die ogenschijnlijkheid heb ik geregeld een oog. Vang dat beeld en wordt het wat later iets bijzonders. Nogmaals, nog steeds in mijn ogen. Vandaar gaat het naar mijn hersenen en kan ik het niet eerder vervangen dan dat die beelden, die indrukken zijn vastgelegd. Simpelweg in beeld, maar ook in woord. Ik laaf me dan ook steeds aan die hoorn des overvloeds, probeer die dingen te delen die ik denk mede te delen en geef me dan weer over aan de orde van de dag. Waar voorheen de tijd van werken ogenschijnlijk de belangrijkste reden van mijn bestaan bepaalde, is het nu de relatieve vrije tijd die een belangrijk deel van deze gedachten opsoupeert. Confronterend kan dan een moment zijn waarop een voorbijganger mij vraagt: ‘he ouwe, alles goed”!’ En met een biertje en een peuk zijn weg vervolgt. Dat moment is dan dat element uit die bron waarmee ik deze bijdrage open.
Een inleiding die zich voordoet naar aanleiding van de afleiding die zich gisteren voordeed. De neiging bestaat dat de afleiding zich vandaag voortzet. Weliswaar onder een andersoortige tijdsbeleving, maar dan nog. De feitelijke tijd weet zich simpelweg schandalig eenvoudig te herhalen. Het zijn nog steeds seconden die de minuten weten te overtuigen dat ook de uren zich daaraan weten aan te passen. Of dat gelijkenissen zich stomweg weten te onderscheiden door de dagen, weken en maanden van de verschillende maandstonden laten onderscheiden…
Genoeg voor vandaag! Ik moet node aan het werk, in die zin dat ik het een dan wel het ander hoop te gaan bewerken. Ook dat heeft te maken met de keuzes van de afgelopen dagen dan wel weken. Dat ik reeds gekomen ben om die andere keuzes met ons vieren heb kunnen delen, leidt geen twijfel. Dat de openbaarheid zich verheugd om de wereld daar kond van te gaan doen…
Blik terug en maak deel uit van mijn geheel!