Tag: Dagelijkse dingen

Dingen

Creativiteit en hoogtij. Nu zou ik niet direct weten wat beide begrippen met elkaar van doen hebben, maar gegeven dat creativiteit vormen van hoogtij zou kunnen benaderen, geeft het toch iets weer. De creativiteit van de een kan haaks staan op dat van een ander. In het verleden zijn daar voldoende voorbeelden van te vinden, maar wanneer een goed ingevoerde conservator daar zijn geest over laat gaan, bestaat de kans dat velen dit pleidooi zien als een vorm van hoogtij. Waarbij het geestelijk welzijn verrijkt wordt juist door die woorden. Neem nu, bijvoorbeeld, het kunstwerk van de maand april van de kunstuitleen. Debussy: Prelude 24 ‘Vuurwerk’ van Adri Frigge. Een abstract werk dit keer. En dat maakt het in zekere zin dit keer bijzonder. Want dat geeft de taalbeeldkunstenaar de gelegenheid om de beeldtaal geheel en al naar zijn of haar hand te zetten. Een wereld van ongekende mogelijkheden die zich openbaart, zonder de werkelijkheid dit keer geweld aan te doen. Volledigheidshalve dient dan wel vermeld te worden dat mijn loop ook dit keer de vrije val heeft genomen. En waar ik dan weer verwonderd naar uitkijk, is de interpretatie die ik aan mezelf ontleen. Schuilt daar ergens een kunstenaar in mij”ook daar durf ik mijn twijfel over uit te spreken, ondanks het feit dat ik geregeld complimenten van intimi in ontvangst mag nemen. Complimenten,hoogtij en creativiteit:het weet wat. Maar als ik daar mezelf een rol in zou willen toebedelen…
Op jacht naar een mogelijke uitvoering voor aanstaande vrijdag, bracht mij in de stad. Het idee dat ik had begint steeds meer vorm te krijgen en het ziet ernaar uit dat ik dit idee ook nog gestalte zal gaan geven. Daarnaast geeft het toch ook wel enige voldoening om met een zekere pretentie door het leven te gaan. Al was het alleen maar door het feit dat ik me bewust ben van mijn zijn. En regelmatig stilsta bij de zaken die mij omringen. Hoewel zaken beter kunnen worden ingeruild voor dingen. Want het blijven nu eenmaal de kleine dingen die het doen. Er toedoen! Wanneer die dingen uit je geheugen verdwijnen… zie ik morgen wel verder. Tenslotte wordt dit die wat korte nacht…