Bericht Tagged ‘crisisinterventie’

Lesgeven… maar welke onderwerpen dan…?!

Geplaatst door Wik 23 april 2012

Lesgeven. Zoals ik het mij voorstel, stelt het eigenlijk niets voor. Nu was het wel zo dat, voor ik een onderwerp voorstelde, er wel degelijk sprake was geweest van een voorbereiding. Niet altijd in de ultieme vormen, leerdoelen en wegen waarlangs die mogelijke leerdoelen aan het einde van de les nog eens de revue passeerden, […]

Tags: , ,

Pap, lesgeven… hoe doe je dat?!

Geplaatst door Wik 19 april 2012

Als je het me zo vraagt, zou ik zeggen: ‘geen flauw idee…’ Maar als ik dan een stuk lees onder de titel logboek; leerjaar 2, dan is het veelbetekenend dat ook de inhoud in dit logboek naar voren wordt gebracht. Eigenlijk kot hier het onderscheid ‘somatische verpleegkunde’ en psychiatrische verpleegkunde nog eens verfijnd aan de […]

Tags: , ,