Tag: Bert Bunschoten

Overweging

Tegen de stroom in roeien of meegaan in de waan van alledag, meer keuzes worden mij vandaag waarschijnlijk niet geboden. En daar prijs ik mij gelukkig mee! Toch vaar ik geregeld in de vaart der volkeren mee, weet ik klippen te omzeilen dan wel zie ik om in verwondering. Sta stil bij de momenten die mij geboden worden en betrap mezelf niet veel later op het feit dat ik deelgenoot ben van het totaal van alledag. Dat ook die waan niet aan mij voorbijgaat, dat ik enigszins de rust zoek en mij dan weer overgeef aan de gebeurtenissen dewelke een belangrijk deel van mijn leven mede bepalen. Hetgeen mij dan weer een opgewekt gevoel weten te geven. Cirkels blijven zich nu eenmaal herhalen en zolang het geen vicieuze cirkels zijn, valt het over het geheel wel mee. Neen, veel te mopperen heb ik niet. De constatering dat ik over het geheel genomen tevreden ben, doet niet alleen mij deugd. De hoop dat dit ook voor anderen geldt, laat ik liever in het midden…
De toezeggingen die ik deed aan zowel Bas Loosekoot als Bert Bunschoten, heb ik gisteren bewaarheid. Nu de stille hoop dat Post NL in staat blijkt te zijn om die brieven ook bij de ontvangers te deponeren. Want eerlijk gezegd heb ik hier zo mijn twijfels over. Het is mij al een aantal keren overkomen dat poststukken die ik in alle vertrouwen aan dit bezorgbedrijf had toevertrouwd, nimmer de ontvanger hebben bereikt. Die vaart der volkeren lijkt wel wat tot stilstand te zijn gekomen en door het feit dat de bezorger een totaal andere status heeft dan in het verleden, lijkt de nauwgezetheid van juist dat verleden wel in een verdomhoek terecht te zijn gekomen. Marktwerking als toverwoord, alleen laat het toverstokje het regelmatig afweten. En er wordt wat op de markt afgewerkt! Deen daalder meer te vinden en de hoeveelheid euro’s liegen er niet meer om. De vooruitgang laat zich nu eenmaal niet tegenhouden! En het moet gezegd, waar in het verleden de guldens de tent uitvlogen zijn het tegenwoordig de euro’s die een vergelijkbare vlucht hebben genomen. Dat ik me nog regelmatig betrap op het omrekenen zal wel iets met mijn leeftijd van doen hebben.
Zondag en een moment van bezinning. Het een hoeft nu eenmaal het ander niet uit te sluiten…