Tag: Berlijn

Berlijn slot

Toch kan het verbazend verrassend zijn, wanneer de dingen gaan zoals ze gaan. Neem nu, bijvoorbeeld, een afspraak. Je maakt een afspraak en gaat ervan uit dat die, gegeven een tijdstip en een plaats, ook als zodanig zal gaan plaatsvinden tot… het moment waarop zich een kink voordoet. Nu hoeft niet direct het lijntje dan wel de kabel te breken, ik ben nu eenmaal niet direct voor een kabelgat te vangen, maar dan nog kan er sprake zijn van enige verwarring. Nu weet ik wel dat er weinig is om me druk over te maken, tenslotte geniet ik tegenwoordig van alle kanten van mijn huidige positie als jong gepensioneerde, maar dan nog.
Wanneer mijn zwager aangeeft dat de stoom uit zijn oren komt terwijl hij contact probeert te krijgen met zo’n telecom aanbieder, heb ik de gelegenheid om juist op dit moment het een en ander aan mijn Delletje toe te gaan vertrouwen. Mijn Delletje dewelke zich voor velerlei zaken ten dienste stelt. Neem nu het gegeven dat ik iedere keer weer de gelegenheid heb om mijn grote bestanden aan fotografie te verkleinen, om mijn ge-o-h van enige kleurrijke informatie te voorzien. Of het feit dat ik letterlijk de tijd dien te nemen om juist mijn Delletje in de gelegenheid te stellen verschillende verbindingen tot stand te gaan brengen. Waarbij ik wat af Google dan wel de bereidheid toon om, met behulp van Open Office, een tekst in elkaar te draaien. Waarbij de inval een deel van het geheel uitmaakt en de zin van dit alles ook mij veelal ontgaat. Tenzij het om belangrijke zaken dreigt te gaan als het weer, het nieuws, mijn frequente uitstapjes dan wel de openbaringen die ik met de ander probeer te delen. Nu dient dar geen al te hoge pet voor te worden opgezet, maar het is wel verdomde leuk wanneer ik op een ongeleide actie mijnerzijds, een heel spontane reactie mag ontvangen. Want dat doet mij goed. Beter in ieder geval dan de achterbuurman die melding maakt van het feit dat zijn vrouw, door voortschrijdende Alzheimer, twee dan wel drie dagdelen naar de dagopvang gaat. Waarbij het verdriet en de opluchting die ik lees in zijn gezicht boekdelen spreekt…


IMG_5395


IMG_5396


IMG_5397


IMG_5398
Waar het gisteren in zekere zin een drieluik betrof, beperk ik me vandaag tot Berlijn. Daar wordt hard gewerkt om het oude Pruisische stadsslot weer uit de grond te doen herrijzen onder een total andere noemer: het ‘Humboldt Forum’. Daarmee krijgt de Duitse hoofdstad het grootste ‘universele museum’ ter wereld. Het slot wordt onderdeel van het toch al enorme Museuminsel, dat uit vijf musea stamt die uit de glorietijd van Pruisen stammen. Deze ‘tempelstad’ zoals het destijds ook wel werd genoemd, wordt al meer dan 10 jaar gerenoveerd voor honderden miljoenen euro’s.
In korte tijd heeft het meer dan vijf miljoen bezoekers per jaar gekregen, en het aantal stijgt. Archeologische schatten, Duitse schilderkunst en Indische sculpturen staan vanaf 2019 op loopafstand van elkaar, alles onder het motto dat cultuurliefde een cruciaal bestanddeel va het oude Pruisen vormde. Berlijn is daarmee toch weer de grootste concurrent voor Prijs geworden, al is het op cultureel en toeristisch gebied…