Tag: Belofte

Eed

De Rorschachtest is simpelweg een proef met behulp van gestandaardiseerde inktvlekken, waarop de onderzochte zijn commentaar moet geven, ter beoordeling van de persoonlijkheids-structuur. De interpretatie vereist grote oefening maar onthult tevens vele andere eigenschappen, zoals intelligentie, bevattelijkheid, affectiviteit, karaktereigenschappen en niet in de laatste plaats gedrag. Ik geef het ju te doen!
Nu was ik in het verleden absoluut niet bang om een vlekje weg te werken, dan wel wist ik het gummetje zodanig te gebruiken dat ik geen tipp-ex nodig had, maar dan nog bleef vaak de plaats waar de ongerechtigheid zich voordeed, mij niet alleen intrigeren, maar ook irriteren. En zo’n irritatie liet zich ook niet direct wegpoetsen. Het had er zelfs veel van dat de artistieke staalkaart zich bemoeide met de plaat die gepoetst diende te worden. Geen wonder dat ik het geregeld Spaans benauwd kreeg als de zaken niet zo gingen als ik veronderstelde bij die niet aangegeven dingen. Dat leidde zeker niet tot veel gejuich, laat staan dat ik mij voor liet staan op die onmogelijke verschijnselen. Want om nu het woord dingen opnieuw te gaan gebruiken zo zou er sprake kunnen zijn van de herhaling die zich tot een onzeker einde zou kunnen blijven manifesteren.
 


iGer.nl
Waar deze inleiding toe dient” Heel simpel. Ik was getuige van het afnemen van eed. De eed van Hippocrates nota bene. Niet de eerste de beste. Een verre voorvader van mogelijk de Rorschachtest. Een vroede vader als het ware. Want ook deze man was in staat de menselijke geest niet alleen te omschrijven, maar ook voorwaarden te formuleren waar de mens die zijn of haar diensten ter beschikking van de mensheid stelde, aan diende te voldoen. Naast intelligentie, affectiviteit en diverse karaktereigenschappen kwam integriteit niet expliciet edoch wel impliciet aan de orde. Juist daar werd vanavond aan gerefereerd. De koppel is helaas aan mij te wijten. En dat ik een onmogelijkheid tot mijn mogelijkheden weet om te bouwen, dat is de vrijheid die ik me , in deze permitteer. Want het was als voorheen. Die bijzondere ambiance. Die bijzondere mensen. Die bijzondere omstandigheid. Het welkom van Bruno. De aflegging van de eed. De persoonlijke toespraken naar de individuele studenten toe. Door Rob, Bruno, Yvonne. De karaktereigenschappen die naar voren werden gebracht. De jaren waarin ontwikkelingen beslag hebben gekregen. Om die gemeenplaats nog maar eens van stal te halen: jaren des onderscheids.
Want jaren des onderscheids deden zich voor. Al was het alleen al door de dieptes en de toppen die zich bij de individuele studenten voordeden. De spiegels die hen werden voorgehouden. De inzichten waar zij mee werden geconfronteerd. De waarheden waarmee zij werden opgescheept. De crises die hen ten deel vielen. De uitkomsten die als vormen van vrijheid werden beloofd.
 


iGer.nl
Beloofd” Ja, want ook vrijheid kan een belofte in gaan houden. Als die belofte echter bewaarheid wordt, grote kans dat dan die belofte een heel andere rol gaat spelen. Niet de inhoud krijgt die de betrokkene voor ogen had. Niet de dekking geeft, die de geest had gedroomd. Voor zover de geest droomt natuurlijk. Want ook die geest zal ongetwijfeld weleens de vlekken van de test willen verwijderen. En wat daarvoor in de plaats komt lat zich raden. Juist dan kunnen zaken aan de loop gaan. Als mijn geest op dit moment bijvoorbeeld. Ik niet goed weet hoe de ontroering die zich in die kerk van mij meester maakte, onder woorden weet te brengen. Want dat het mij ontroerde, daar was zeker sprake van.


iGer.nl 
Een feest noemde Bruno deze gebeurtenis. Een bijzonder feest wat ook een bijzondere tekst verdient. Deze tekst bijvoorbeeld. Door vlekken naar voren gebracht en in de eed van Hippocrates ondergedompeld. Complementair als het ware. Gelijk die opleiding.