Tag: Bas Losekoot

1001 Geen sprookje!


iGer.nl
Mooie mensen die mooie beelden vertegenwoordigen. Ook minder mooie mensen kunnen mooie beelden laten zien. Zelfs lelijke mensen kunnen bijzonder mooie beelden tentoon spreiden. Het maakt eigenlijk niet uit: mensen kunnen eigenlijk van alles. Lelijke dingen mooi maken en mooie dingen vernaggelen. Van de eenvoud de meest wonderbaarlijke creaties naar voren brengen en van het overdrevene de overtuigingskracht volledig te niet doen. En dit alles gelardeerd met mooie woorden, overdreven zinnen en een passie die verder reikt dan de hartstocht doet vermoeden.


iGer.nl


iGer.nl
Het gaat heel vaak over hartstocht. Het gaat ook zeer geregeld gepaard met het benoemen van doelen. Daar dan weer de wegen der geleidelijkheid in aan gaan brengen en zie hier, het is een geschenk wanneer die passie het doel in een glansrijk licht weet te plaatsen. De onstuimigheid heeft plaats gemaakt voor een hartstochtelijk genieten. En waar mogelijk een afkeer te zien was, heeft dit geleid tot een ommekeer. Anders gezegd: een zwijgen wat doet denken aan inkeer. Waar dit op slaat” Op gisteravond! Die viering zoals ik die mocht ervaren. Simpelweg: een organisatie opstelling. Iets anders dan een familie opstelling maar met een reikwijdte die te vergelijken valt.


iGer.nl
Een doel. Een pad. En meerdere wegen die naar het doel kunnen leiden. Een opstelling. Een nummering. En een vorm van een kring. Een grote groep zwijgende, aandachtige toehoorders. Een begeleider. In dit geval een begeleidster. En een direct betrokkene. Daarnaast verschillende secondanten. Die niet direct een rol in dit geheel vervulden. Hooguit deel van het grote energieveld mochten uit gaan maken. Want dat energie hier onstuimig aanwezig was, leed geen twijfel. Wel bestond er enige twijfel bij de uitverkorenen. Noem dit representanten. Juist daar kwam de niet zichtbare energie terecht. En het geheim” Er is geen geheim. Hooguit dat de van de week gepasseerde goddelijke deeltjes ook nu een rol van betekenis mochten spelen.
Of alles wat nog meer speelt tussen hemel en aarde. Wat niet allemaal te bevroeden valt. Wat ook absoluut niet de bedoeling is. Stel je nu eens voor dat daardoor alles te verklaren valt. Dan wordt leven, naar mijn idee, dodelijk saai. Als ik ergens de pest aan heb is het wel aan een saai, voorspelbaar leven. Waar ik last van heb is toch dit weer type. Kies ik zelf, in zekere zin, voor dit moment in de saaiheid van mijn bestaan. En doe ik net alsof ik die holbewoner ben. Duik ik onder de tanigheid van een berenhuid. Al weet ik zeker dat ik deze niet geschoten heb.


iGer.nl
In tegenstelling tot de plaatjes van vandaag. Straatfotografie. Straatfotografen leggen vast wat normaal onopgemerkt blijft en vergeten wordt. Straatfotografie is als de ogen van deze tijd. Het is een spiegel voor onze maatschappij. Stelt Bas Losekoot.
Verwent ons met een opdracht. ‘Ga in deze grote wereld op zoek naar het kleine. Met andere woorden: ga in het dagelijkse straatbeeld op zoek naar kleine, menselijke gedragingen. Fotografeer in de drukte van alledag een moment dat normaal onopgemerkt zou blijven. Onderzoek kleine micro drama’s bij mensen, die iets vertellen over de manier waarop wij met elkaar omgaan. En maak zo een foto die iets vertelt over de samenleving waarin we leven vandaag de dag.’


iGer.nl
Wintertijd. Het behagen wat soms ver te zoeken is. De snelheid waarmee van alles dient plaats te vinden. En opeens is het daar: de Kerstman die met zijn slee aan komt suizen. Rudolph, zijn rode neus als een ster aan de hemel. En mensen attenderen elkaar. Maar dat kind verkeert in een eigen wereld: lacht over het feit dat ze nog fier rechtop kan schaatsen. Op gehuurde schaatsen op een kunstbaan. Maar ook dat mag de pret niet drukken. Een verkleed koor maakt zich op om een volgend kerstlied ten gehore te gaan brengen: het heeft er veel van dat een enkel koorlid met een jaloerse blik naar het meisje kijkt. Haar tijd ligt nog voor haar, tijd van het koorlid is achter haar verdwenen. Ach, …


iGer.nl
niet één foto maar verschillende. Als compensatie voor al die woorden die kortelings gepasseerd zijn. 1001: morgen maar weer gewoon naar 1002.


iGer.nl