Tag: Armoede

Armoede


IMG_1907
Verrassend! Althans, het had verrassend kunnen zijn. Maar het kwam geenszins als een verrassing, neen het had meer van een mededeling. 20 procent van de werknemers in de zorg raakt zijn baan kwijt. Dat het ‘pijnlijke ingrepen zijn’, spreekt haast voor zich. Dat de zorg daardoor verder wordt uitgehold, ach, zolang het mij niet direct raakt, zal ik daar geen traan om laten. Want het is eenvoudigweg een bericht. In de courant. Neen, veel belangrijker is het gegeven dat Nederland zo langzamerhand weer oranje kleurt, dat de maaltijd voor de beeldbuis verantwoord is, dat de kant en klare maaltijden mogelijk het gestel kunnen schaden, in de schaduw wordt gesteld, naast de kniesoor die in de hoek is gezeteld, ach het blijven triviale zaken. Ik word er koud noch warm van… ogenschijnlijk. Het gaat toch immers om percentages”! Nou, en…
Razend kan ik mij daarom maken! Het gemak waarmee enen over anderen denken te kunnen beschikken, waarop de doorgeschoten marktwerking de mensen aan de onderkant weet te raken, het gemak waarmee het ‘gepeupel’ in zekere zin wordt gediscrimineerd en de hogere machten die niet veel beter weten te doen dan te manipuleren, te intrigeren en te desintegreren.
Een tweedeling die reeds jaren opgang doet, en waarbij de factor tijd het meest gebruikte excuus dreigt te worden. De huidige tijd, de huidige machthebbers en het economisch getij wat op dit alles van invloed schijnt te zijn. Kranen die open- en niet veel later worden dichtgedraaid, gelijk men een kip de strot om kan gaan draaien. Maar momenteel betreft dit mensen: mensen zoals jij en ik. Buren misschien of naasten. Bekenden en veelal onbekenden, waarbij de rampen die zich achter vele gesloten voordeuren voordoen, niets van de rampen en het onheil naar voren laten komen. De verborgen armoede, voedselbanken die steeds minder te verdelen hebben, en mensen die juist nu bepaalde bewuste keuzes maken.
Ook mensen zoals jij en ik, alleen, met een heel andere levensfilosofie. En juist die levensfilosofie komt in het geding. Mensen achter deuren. Mensen die leven in die stille armoede, die in het verleden juist die mens zo netjes wist te houden. Geen sprake was van Mediators. Daar draag ik vandaag dit verhaal aan op. En koos bewust voor een tweetal plaatjes. Wat kan ik hier nu eigenlijk aan toe gaan voegen” In wezen niets!


IMG_1908