Tag: Amarantis

KLANKKLEUR & TAAL DONATIE

Waar je ook kijkt, overal waar een aantal mensen zijn valt een organisatie waar te nemen. Iemand die de leiding neemt, de (on)geboren leider, de meeloper en de man die niet veel meer is dan een toevallige voorbijganger. Ook ik maakte ooit deel uit van een organisatie, hetgeen ik tegenwoordig heb ingeruild voor de rol van lid. Amarantis heette die tent, uiteindelijk ten onder gegaan aan de Megalomanie van de bestuurders en een Rad van Toezicht die de andere kant opkeek. Als lid van ooit die club, waar ik deel uit mocht maken van het team Zorg werd, bij toerbeurt, de rol van notulist opgedrongen. Gelukkig wierp een van de aanwezigen zich spontaan tot vrijwilliger op. Tot… deze door omstandigheden afwezig was. De beurt werd met een zeker enthousiasme door, op dat moment, een gedetacheerde collega op zich genomen. En die keer stond ik met regelmaat met mijn mond wijd open en mijn oren te klapperen.
De reden: DE ORGANISATIE!
Als ik rond mij heen kijk, een blik werp op de zaken die een organisatie dwingend een reorganisatie opleggen, dan zie ik het volgende:
‘Een dragende levende appellerende samenbindende richtinggevende en sprankelende visie met betrekking tot een maakbare toekomst die een ideaalwaarde oproept waar wij voor staan onder andere met betrekking tot externe en interne ketenzorg.’
Als buitenstaander zie ik:
‘Voor wat betreft externe stakeholders: de visie met betrekking tot goede ketenzorg onder andere voortgezet middelbaaronderwijs-regionaalonderwijscentrum-praktijkveld en hoe we alle exterene partners goed willen bedienen voor wat we gaan beloven en voor ze betekenen binnen de totale keten. Dit om te komen tot een effectief/ efficient, kwalitatief/flexibele en creatief optimale dienstverlening aan onze deelnemers.
Voor wat betreft interne ketenzorg: optimalisatie interne service / afstemming processen onder andere door verantwoordelijk maken voor het hele proces – kerngroepoverstijgend: want probleem zit vaak in interfases, dat wil zeggen overslagpunten op elkaar, het aan elkaar vraaggericht goede service verlenen, zie dit ruimen dan alleen docenten onderling…
En zo bla, blaat de man nog een tweetal bladzijden door. Een man die, in zekere zin, uitverkoren was om boven het maaiveld uit te steken, tot die dag waarop hij op staande voet met zijn wielkoffer kon vertrekken…
Mijn stuk was getiteld: KLANKKLEUR & TAAL DONATIE. Ik denk dat, wanneer een ander dit stuk onder ogen komt, het mogelijk een geval van epibreren tot gevolg zou kunnen hebben…