Tag: Alkmaar

Alkmaar… geen ramp!

Alkmaar aan een ramp ontsnapt. Een geluid als van bulderende straaljagermotoren. Hulpdiensten gemobiliseerd. Ramen en deuren worden dichtgehouden. In een straal van 500 meter worden mensen verzocht hun huis en haard te verlaten. Elders wordt gesproken over een gasexplosie, de vlammen blijven achterwege. En ik veronderstel dat Taqa gas aan het afvakkelen is… daar vallen de tweets van Trump bij in het niet. Hoe serieus dien je de man te nemen en als je hem neemt, dan is dat naar mijn idee geen ramp. Dan wordt de wereld een ramp bespaard, maar zo’n vaart zal het wel niet lopen. Gelijk de ramp die zich had kunnen voordoen, ware het niet dat het slechts een breuk in een hoofdtransportleiding van het gas betrof. Sensatie alom, een NL alert dat na enige tijd van nieuwe berichten wordt voorzien en het Hart van Nederland dat zich opmaakt om hier verslag van te doen. Een man in een sportbroek krijgt niet de gelegenheid om andere kleren aan te trekken en heeft de mazzel dat het voor de tijd van het jaar nog behoorlijk redelijke zomertemperaturen zijn. En wij eten mosselen. Eigenlijk is dat het meest gezonde wat er te melden valt. Lekker met de vingers, ouderwets je handen aflikken en de wetenschap dat na enige tijd het gevaar is geweken draagt zorg voor een ongestoorde nachtrust. De krant doet er de volgende dag melding van en het feit dat de voorpagina dit vergezeld laat gaan van een fonteinspuwend gaslek, dat is het meest belangrijke aan dit bericht. Natuurlijk is het goed dat wij geen weet hebben van allen leidingen die onder de grond schuil gaan, natuurlijk is het een gegeven dat en breuk van deze categorie ook andere gevolgen had kunnen hebben, een verdwaalde peuk dan wel een barbecue had tot nog rampzaliger gevolgen kunnen leiden, maar gelukkig heeft dit zich niet voorgedaan. Dat de CDA jongeren van plan zijn om hun voorgangers aan verkiezings-afspraken te houden kan alleen de student ten goede komen, en dat de man met de eeuwige grijns er alles aan doet om het bedrijfsleven te vriend te houden heeft mogelijk te maken met het feit dat op termijn een uitdagende andere functie hem te wachten staat. Dat ik de wens en daardoor de hoop uitspreek dat Rutte III geen lang leven beschoren is…