Stukkie in de krant.

De rubriek heet zwart-wit. Het artikel is van de hand van Robbert Minkhorst. De titel is Zielenpiet. En dat artikel laat ik vandaag integraal passeren. In wezen gaat het over de mens, maar wanneer de politiek zich meester denkt te maken van die mens, heeft het veel weg van een aloud credo: ‘laat de linkerhand niet weten wat de rechterhand doet.’ Het heeft ook iets weg van een vorm van hypocrisie, een schijnheiligheid die recht doet aan zowel het woord Zielenpiet in de relatie tot het feest wat in het teken van een Goedheiligman staat. Want ook daar zal de laatste discussie nog niet over gevoerd zijn… Maar nu de woorden van Robbert. ZIELENPIET. Individuele vrijheid, zowel in geestelijk als in materieel opzicht, geldt als het hoogste goed. Ieder mens heeft recht op vrijheid van meningsuiting en op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, integriteit van het eigen lichaam en zelfbeschikking. In vrijheid draagt ieder mens niet alleen verantwoordelijkheid voor zichzelf, maar houdt hij ook rekening met de vrijheid van anderen. Hieruit vloeien beginselen andere beginselen voort: gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid en sociale rechtvaardigheid. Het zijn zinnen uit het Liberaal Manifest van de VVD. In die context is het interessant om te zien hoe fractieleider Halbe Zijlstra de commerciele televisiezender RTL over Zwarte Piet tot de orde riep. Want uit de vrijheid van het individu vloeit de vrijheid van de markt voort (even simpel gezegd). Ofwel wat de partij zelf propageert, werd plotseling verfoeid. In dat verband moet de mooiste zin uit het manifest nog komen: ‘De VVD strijdt tegen de dictatuur van de meerderheid en bevordert dat de meerderheid rekening houdt met de opvattingen van de minderheid en met individuele opvattingen.’ Dat is het vangnet, voor als het vrijdenken dreigt door te slaan. Zijlstra slaat door naar de andere kant. Weet je, er is voor hem vast nog wel een plekje ergens. Op de Pakjesboot of zo. Als Zielenpiet.
Kijk, zo’n artikel komt bij mij wel binnen, gelijk die Goedheiligman in gezelschap van zijn knechten dan wel tegenwoordige medewerkers welkom wordt geheten. Maar ook dat lied heeft waarschijnlijk wel zijn langste tijd gehad… Hoeveel tijd Wiebe Zijlstra nog wordt gegund, is van een totaal andere orde. Door pappen en nathouden, door doekjes voor het bloeden te gaan lanceren en de worsten die dit keer op vegetarische basis zijn gebaseerd, zolang zal dit kabinet het nog wel volhouden tot maart volgend jaar!
En voor Wiebe ligt er waarschijnlijk een mooie baan in het verschiet, dag Zielenpiet!