Stront aan de knikker!

‘Stront aan de knikker’, staat als kop boven een artikel. Stront aan de knikker, hoezo”! Eigenlijk een wat discutabel gezegde, in die zin dat de stront waar het dit keer om draait veelal van de glazen knikker afglijdt. En twee, hoe is die knikker in Godsnaam aan die stront gekomen”! Heeft deze het hele tractus digestives kanaal doorlopen” Was er geen appendix vermiformis te ontdekken , die zich heeft weten te ontfermen” Of was het een vergissing van de betrokkene die dacht zich te verslikken in een hete aardappel” Waardoor de keel geschroeid, de brand geblust en er niet veel meer dan diarree te ontdekken viel” Neen, het gaat veel verder terug. In de 18e eeuw speelden kinderen met knikkers. Door vervuiling bleef er weleens poep aan de knikker kleven en brak terstond ruzie uit. Het heeft dus niets van doen met sodomie, het is veelal geen corpus alienum dat zich in het maag/darmkanaal openbaarde en van een pit in dit geheel kan geen sprake zijn. En toch blijft aan deze uitdrukking het nodige kleven, juist in deze tijd. Neem simpelweg de politiek, of neem een uitspraak van een willekeurig president. Neen, namen zal ik in deze niet noemen, de vondst op zich blijft op deze wijze fier overeind. En ik betrap me erop dat dit banaal anale onderwerp toch ook weer mijn cellen weet te prikkelen. En dat voor een doorsnee maandag waarop ik niet beter weet te doen dan een wat kleurrijk beeld in Amsterdam aan mijn lens toe te vertrouwen. Een tweetal beelden nog wel. Beelden die voor zich zouden kunnen spreken, ware het niet dat waar poep in het verleden op straat te vinden was, daar wat ijzende sneeuw een rol in is gaan spelen en de zon dit geheel van een kleur weet te voorzien. En waar voorgaande stappen een deel van het trottoir weer aan dit geheel heeft weten toe te voegen. Daar gaat het vandaag met name om, daar ligt wat mij betreft het accent. En dat ik het een en ander met de nodige Latijnse woorden heb gelardeerd, geeft iets weer van wat ik zo geregeld mis: het heerlijk spelen met die anatomische woorden uit mijn verleden!


IMG_6451


IMG_6452