Streekgebonden tijdvak.

Heeft Alkmaar een ‘eigenste festival’ blijkt dit te zijn uitverkocht. En waar Koel 310 garant staat voor alternatieve bijeenkomsten, er sprake is van een viertal podia en Dennis straks achter het drumstel plaats neemt, zul je zien dat er toch nog een enkel kaartje te bemachtigen valt. Het liefst nog twee, opdat ook wij als belangstellenden onze opwachting kunnen gaan maken. Uitverkocht. Een festival. En de bedenkers van dit geheel kunnen zich gaan verheugen op die toenemende belangstelling. Opdat zij uit de kosten raken en op deze manier een podium kunnen bieden aan bandjes in en rond Alkmaar. In zekere zin is Alkmaar aan het bruisen. En wanneer iets bruist heeft dit veelal gevolgen. Maar wat voor gevolgen valt moeilijk te voorspellen, omdat de mens zich niet altijd laat voorspellen. Het ene moment denk je dat de belangstelling toereikend zal zijn, het andere moment dienen alle zeilen te worden bijgezet om dat zuchtje wind te kunnen vangen. Het ene moment is het de vaart der volkeren om het volgende moment een omslag te bewerkstelligen van jewelste. En dan koersen op een niet zekere onzekerheid, is niet alleen een contradictio als wel een kijkje nemen in een glazen bol. Waar zijn de waarzeggers van voorheen gebleven, waar is Madame Arthur van het podium verdwenen”! Maar ook Madame Arthur is aan een tijdvak gebonden geweest. Het bestaan van mannen die zich graag als vrouw manifesteerden, beroemde travestieten in hun tijd, mochten zich verheugen op een specifieke groep van belangstellenden. En waar Manfred Lange zich ooit met It wist te vermaken en ook het daarbij behorende publiek wist et trekken, zijn het juist deze initiatieven die ervoor zorgen dat Alkmaar wat meer op de kaart komt te staan. Regionaal gezien dan en waar Indian Summer zich wat meer mag verheugen op landelijke bekendheid, Torhout Wechter dan wel Geel zich wat internationale profileert, waar een Flight to Lowlands Paradise zijn wortels eind jaren zestig ergens op de Veluwe zijn beslag kreeg en Pinkpop nog steeds een aura heeft van Internationale popartiesten, zal het nog een lange weg zijn voor Alkmaar om met zijn eigenste muzikale en creatieve figuren internationaal door te gaan breken. Maar ook dat heeft een eigen bekoring, een eigen smaak dat doet denken aan het gebruik van voedsel dat streekgebonden in verschillende restaurants hier in de omtrek te vinden zijn.