sTOMsPOOR


iGer.nl
Da’schrikke’! Ja, daar kijkt JU van op! Hetisdanooknietniks! Zomaar kijken naar je eigen, afgrijselijke kop. Of afschuwelijk. In ieder geval een woord wat met le lijk eindigt. Of lilluk. Tenslotte kan van alles op alles van toepassing zijn. En dat is het dan ook. Mijn postzegel groots in de krant. Met de helft van Tom. Valt dus op. Ben aan het opvallen. Opvallend dat het anderen ook is opgevallen. Tenminste, voor zover de krant vandaag bezorgd werd. Want geloof het of niet, er was vannacht een storing. Bij de krant. En daardoor viel een belangrijk deel van de krant uit. Werden op de Voordam gratis kranten uitgedeeld. Althans, vervoegde deze en gene zich met de mededeling dat de krant… vandaag alsnog zal worden nabezorgd. Weer ouderwets van een ochtend- naar een avondkrant verhuist. Zoals ooit in die andere tijd. Niet direct zo goed, maar wel wat belegen. Op leeftijd desnoods. Gelijk mijn postzegel ook een bepaalde leeftijd laat zien. De grijze haren mogelijk eerbied doen ontlokken. Grijze haren die lokken. De krullen weg.


iGer.nl
Grijp daarnaast weer terug naar gisteren. Naar 19 jaar geleden. Had dit beter op 01-11-10 kunnen doen maar werd wat verhinderd door omstandigheden. Stomweg niet bij stilgestaan. Want niet alleen dat de Heer Geert Dales een conflict kreeg met zijn medebestuurders, hij werd ook verzocht de laan achter zich te laten. En dan te bedenken dat ik ooit, een hele tijd geleden, voor een jaar deel mocht uitmaken van de Hogeschool Holland. Om mij te gaan bekwamen in het leraar op Tweede Graads (2e graads) niveau. Speciaal onderwijs mochten wij volgen. In die zin dat een jaar vrijstelling ervoor zorgde dat wij in een jaar tijd voldoende studiepunten konden behalen om met dat getuigschrift de wereld, waar wij toen deel van uitmaakten, te gaan verbeteren. Wij als het ware een nieuwe, andere wereld gingen ontdekken.


iGer.nl
Een totaal andere wereld dan de wereld die Harry Mulisch schiep. De wereld ook die door Tom zichtbaar is gemaakt. ..en, hoe bevalt het, meneer Mulisch”. Waarop Harry snedig antwoordt: ..och, mijn boek was beter..! Harry op wolkjes en waarschijnlijk de aartsengel Gabri”l ook. Of zou het Harm met het harpje kunnen zijn” En die Engel die de loftrompet steekt”! De verkondiger dat de drie eenheid van Aarde weer tot een drie eenheid wordt samengesmeed. Gerard, Willem en Harry” En dat ergens, heel apart en zeer bijzonder, Jan in de Wolken verblijft”! Geen idee, maar waar de fantasie van Tom hoog boven het aardse uitstijgt, kan ik niet anders dan mijn overdenkingen gaan meededelen. Wordt het toch weer iets wat weg heeft van een geheel. En dan is het geheel meer dan de som der delen. Volmaakt. Hetgeen een loffelijk streven is en veelal blijft. Het doel wat wij allen mogelijk voor momenten weten te benoemen. En niet veel later het hoofd gaan buigen. Als tot ons doordringt welk een utopie wij nastreven. Ik nastreef. En JU…”!


iGer.nl
Mag en kan wat wauwelen. De draak met het ander steken. Nekpraat verkondigen. Want zo lig ik vast. Oreer ik” Wauwel ik” Staat mijn mond voor eeuwig open” Gezien het beeld wel. Of ben ik, door de woorden van Tom, met sTOMheid geslagen” Of zou ik juist op dat moment wat zinnigs hebben kunnen zeggen. Of toch een toelichting hebben gegeven op mijn visitekaartje wat Tom omhoog houdt”! Wikswegen en dan www ervoor en nl daarna. Of Willem Iza”k Klaas hebben toegelicht”! Tom de vraag hebben gesteld in welk voorname en rijke bezit hij verkeerde”!
Zijn voornamen naar voren bracht. En wat ik heel bijzonder aan de foto vind is toch het volgende: zijn colbert! Een vermoeden aan een samenloop doet zich voor. Stond zijn colbert model voor zijn tekening” Stond zijn colbert garant voor het vallen van die banken” Stond daardoor zijn tekening garant voor het geestesoog waarmee zijn fantasie aan de loop ging” En was het juist die Rolex die, qua tijd, er zorg voordroeg dat zijn hand nog niet gevuld was. Of is dit de hand van een aap. Een aap die een ring draagt. Een gouden ring nog wel. Of gaat mijn fantasie met mij aan de loop”
Alles is mogelijk. Van alles is mogelijk. En het weten dat er vandaag wat gisteren was, nog meer mogelijk had kunnen zijn…
Sporen der vergetelheid. Het kan haast niet anders dan dat ik vandaag op dat spoor van Holland werd gezet. En vraag me niet hoe dit kan. Het kan gewoon. Omdat het kon toen Kan het alleenrecht bezat. Een periode in verleden toen.””” Wat Kan kan kan Kan alleen. Dit niets te maken heeft met CanCan. Daar geen Rode Molen voor nodig hebt. Hooguit een Rood Hert. Zonder wieken.

STOP! Want de vrije associatie kent eigen wetmatigheden. Wet matig heden!

Ha Ha HOLLAND!
U vroeg mij toen
om iets te dichten
maar dicht reeds nu
de opleiding
het leraar zijn
een jaar, ik zwichtte
en met mij
reisden wij, per trein
naar dit gebeuren toe
en investeerden
in de toekomst
ver van het bed
waar anderen, door ons
geleiden, zich wijden
aan dat, wat wij elkaar
zeiden!
Wat hebben wij geleerd
voorwaar, veel van elkaar
en door toen deez’ keus
te maken
kunnen wij, door recht
en economische zaken
gezondheid en veel droefenis
nu beter “f nog beter maken”!
KWEK’t Kwik KWAAK.


iGer.nl
27 juni 1991.
LERO LD1C/1D
HOGESCHOOL
HOLLAND.