STEMMING


iGer.nl
overig, ton, pvdd, sgp, d66, cu, groenlinks, pvv, vvd, sp, pvda, cda,partijeen: nul, nullen, vele nullen & miljarden
STEMMEN”! Als ze in mijn hoofd gaan zingen krijg ik pillen. Zingen ze niet, dan hoor ik stemmen. Maar mag ik niet stemmen. Alsof mijn stemming daaronder te lijden heeft! Nou, wel degelijk! Sta ik zomaar weer onder curatele!
LEVEN EN OVERLEVEN.
Soms zijn de tijden onder dit gesternte niet altijd direct te voorspellen”
Soms zijn de voorstellingen die mensen van situaties hebben niet in overeenstemming met de werkelijkheid”
Soms zou je zaken in de hand willen nemen op het moment dat diezelfde zaken tussen je vingers doorglippen”
Soms zou je een zeker zijn willen inruilen voor een onzeker niet zijn…
Soms schijnt de maan en zie je dit niet”
Soms ook moet je de teugels in handen nemen terwijl je net op het punt stond ze te laten vieren”
Soms ben je zo gelukkig dat je op slag al die ongelukkige momenten laat voor wat ze waren”
Soms zijn vreugde en verdriet zo nauw met elkaar verweven dat je niet anders kunt zeggen dan dat je leeft”
Soms ook moet alles uit de kast gehaald worden om jezelf in de storm van het leven overeind te kunnen houden”
Soms is er ook die loeiende stilte waarin de klap van één hand je op een ander niveau tilt”
Soms is het de waanzin die de ander weet te stimuleren in een moment van betekenis”
Soms ook is het niet veel meer dan de dingen van alledag”
Soms gaat er een dag voorbij zonder dat je in de gaten had dat die dag voorbijging”
Soms leef je in een roes van wolken, dan weer in het zwarte gat”
Soms vallen alle jaren weg en kom je tot de ontdekking dat iets, waar je ooit aan begon, een afscheid kent…
Soms kan het een wel en hetzelfde gelijktijdig niet…
Soms moet je eindigen waar je begon en is het begin iets wat eindigt”
Soms eindigen wij allen op een zeker punt en dan”
Dan ben je verlost en kun je beginnen met”

Leven en overleven!

Laat het succes niet van de praatjesmakers afhangen!