Stemmig kleuren!


IMG_5118
Zij staan er allen. En hebben een overtuiging. Mogelijk gekoppeld aan een levensovertuiging, dan wel een overtuiging die recht doet aan de ander. Een sociale overtuiging. Zie dit niet direct als een levensdoel maar meer in het kader van een maatschappelijke zoektocht naar de grenzen van een zijn. Een welzijn desnoods. Zij dragen ook een kleur. Waardoor de overtuiging die zij hebben recht doet aan het programma dat zij graag aan een willekeurige voorbijganger willen verkopen. Dat ik dit keer die willekeurige voorbijganger ben doet, in dit kader, geen afbreuk. Hoewel, de overtuiging dat zij het beste met stad en land voorhebben, dat staat, naar hun idee, buiten kijf. Stemmen winnen. Eendracht zaaien. En mogelijk dat de oogst hen op het pluche doet belanden. Waardoor de toekomst in zekere zin veilig wordt gesteld. Ogen gericht op de toekomst en dit geheel in het kader van een Groot Alkmaar. Kosten noch moeite worden gespaard; de verschillende spaarpotten worden aangebroken dan wel vn overheidswege van gelde voorzien. De noemer voor wat hoort wat spreekt boekdelen. Hoewel het er veel van heeft dat die boekdelen zich voorlopig laten lezen als lege bladzijden. De teksten nog aangevuld dienen te worden. Het lijkt nog ver weg, maar ook in de huidige tijd vliegen niet alleen de dagen voorbij, ook een week schaart zich in diezelfde vliegende tijd. Het draagt zorg voor wat ‘couleur locale’ hoewel die kleur wat tegenvalt. Wit voert dit keer de boventoon, hetgeen dan weer afbreuk doet aan die veronderstelde couleur. Het hoort nu eenmaal bij dit lokale circus. Ik heb het eenvoudig weg over de lokale politieke partijen die stemmen proberen te winnen. Een enkeling blijft staan en laat zich nader informeren. Een ander loopt gehaast door, het boodschappenlijstje als dwingeland in de hand. De vraag wie hier het meest garen bij zal gaan spinnen,een onbeduidend iets. Ook ik loop door. En op de vraag of ook ik ga stemmen, antwoord ik wat ongewis…


IMG_5117
Ik zal erover na moeten denken. Ga ik voor OPA of wordt het dit keer Groen Links. Ga ik eens rechtsom of wordt het dit keer de ouderen partij. Houd ik het bij leefbaar of wordt het toch iets uiterst links”! Neen, dat kan niet want Willem Gomes resideert in Heiloo. Een blanco stem dan”! Niet verstandig want juist die stem gaat naar de tegenpartij. En ook die partij is reeds jaren ter ziele. Met dank aan ooit van Kooten en de Bie. Waarbij de mattenklopper een niet onbelangrijke rol in dit geheel heeft gespeeld. Andere tijden die juist ander omstandigheden naar voren hebben gebracht. Toen er nog geen sprake was van een ‘single’ als premier. En monsterverbonden uit den boze waren. Hoewel ook toen de ‘achterkamertjesgeest’ lustig ronddwaalde. Kom er nog eens om. Een politieke partij gekoppeld aan een politieke kleur gekoppeld aan flyers die worden uitgedeeld. De democratie ten top en de geesten die op termijn zullen neerdwarrelen. Geenszins heilige geesten dit keer!


IMG_5119


IMG_5120 (1)