Stem op… mij!

Het blad is groen. Maar zeker geen groen blaadje. Neen, wat te lezen valt liegt er niet om. Waar 500 jaar geleden ene Maarten opzien baarde, met hamer en spijker de deur tegen zich in het harnas joeg, de zuidelijke Nederlanden zich opmaken om de maandag in alle ongein te voorzien van pracht en praal, de wind er alles aan zal doen om de wagens plat te krijgen, is het een mij niet nader bekende partij die zich heeft voorgenomen om… geen 95 stellingen dit keer maar slechts 63. En ook dit keer is een A’4tje voldoende om de mensheid van hun voornemens op de hoogte te brengen. Ze liften in zekere zin mee op het voorbeeld van de ander, de man die zichzelf mag rekenen tot het eerste en enige lid van zijn eigen partij en die de Nieuwe Kleren van de Kiezer aan den volke probeert duidelijk te maken. Een andere stem des volks als de stem die ik in de vorm van een hekelgedicht heb proberen te verwoorden, een poging die op voorhand als jammerlijk mislukt kan worden beschouwd. De VDP hetgeen staat voor Vrije Democratische Partij, die het nalaat om ook een gezicht dan wel een naam vergezeld van dit pamflet te laten gaan. Want men laat duidelijk blijken voor afschaffing te zijn: de Eerste Kamer, het koningshuis, Zwarte Piet, homoseksuele huwelijken, eigen bijdrage, subsidie geld voor Joodse instellingen, boerkaverbod, maar voor meer hogere gebouwen als sociale huurwoningen, meer industrie (fabrieken) in Nederland voor werkgelegenheid, meer buurthuizen in wijken, verplicht stemmen door burgers voor de Tweede Kamer en gemeente verkiezingen, gratis entree theater voor bejaarden, een verbod op coffeshops en het invoeren van softdrugs in zorg basispakket. Geen investeringen meer in defensie en de invoering van de militaire dienstplicht. En niet in de laatste plaats: meer groen in steden! Daarnaast verplichte vrije feestdagen voor andere Geloofsovertuiging! Een vorm van een pretpakket dat enigszins doet denken aan de voorbije tijden van de Tegenpartij. En wat met name aanspreekt: verlaging pensioen leeftijd naar 56 jaar. Maar dat laatste zal waarschijnlijk een vergissing zijn… Gelijk het ook wat omslagen kent alvorens het interview met de oprichter te kunnen volgen… De stem onthouden zou, in zekere zin, de uitslag van de verkiezingen mogelijk op termijn kunnen gaan veranderen!