Stem band

En opeens verscheen… Tinus Plotseling. En de persoon die dit personage vertolkte bleek, achteraf, langdurig in een tent op het strand te hebben liggen slapen. Die persoon was ik, ergens in de jaren vijftig toen wij nog in het weekend op het strand vertoefden. Geen schepjes, geen emmertjes, de boterhammen waren thuis met pindakaas belegd, er was wel drinken mee en voor de rest was het wat rommelen in zee, wat zandkastelen bouwen en met de opkomende vloed alsnog het kasteel ten onder zien gaan. Kuilen werden in die tijd nog niet door Duitsers gemaakt, laat staan dat Heinrich dan wel die moffen het waagden om alsnog het strand als bezettingszone opnieuw te confisqueren. Dat liet men wel uit het hoofd, laat staan dat de mobiliteit van die tijd beperkt was. Tinus Plotseling, een naam die mijn vader spontaan aan mij gaf, in een tijd dat de reddingsbrigade nog niet bestond, dat de bunkers voor een belangrijk deel nog zichtbaar waren en dat de slopers pas op termijn het beton aan brokken bliezen. Waar ik in godsnaam vandaag op deze herinnering kwam, is mij volstrekt een raadsel. Misschien heeft het iets te maken met die bepaalde beelden uit de jaren vijftig, toen stemmen voor een belangrijk deel voorspelbaar was, je nog een beperkt aantal verschillende partijen had en je van huis uit meekreeg wat je ouders en daarvoor je grootouders had overtuigd om hun stem op een bepaalde partij uit te brengen. Toen de katholiek nog zichtbaar was, de hervormde zich nog authentiek kleedde, met Pasen de nieuwe kleren werden getoond, toen er nog Palmpasen werd gevierd en ook ik met een haan op het kruis me overgaf aan die specifiek Katholieke gewoonte. Want na afloop mocht je het Haantjesbrood en het snoepgoed tot je nemen, hoewel er bij ons geen sprake was van een ‘vastentrommeltje.’ Tegenwoordig is het anders, tegenwoordig hebben de Christenen zich verenigd, zijn Katholieken niet meer van Hervormden te onderscheiden en is de Anti Revolutionaire Partij in diezelfde kliek niet meer herkenbaar. Nu dienen we rekening te houden met Denk denk ik, met het Forum voor Democratie en zijn de waar gelovigen afgescheiden van de CDA en noemen zij zich Christenen verenigd in een Unie, laat staan dat de Staatkundig Gereformeerde Partij net als in het verleden zich heeft weten te onderscheiden door zich aan de regels van een Artikel te houden, te weten 31. Hetgeen Artikel 1 geen soelaas heeft geboden. En maken wij ons op voor een coalitie bestaande uit: wie wint mag en wie meedoet kan en wie in het voetspoor treedt zal en wanneer het mogelijk meer wordt dan ruim de helft… dan zal men weer in Nederland gaan regeren. Maar voorlopig is Jeroen nog steeds de minister van, heeft Lodewijk besloten om zijn rol te blijven spelen, kan Mark zich opmaken voor de derde ronde en heeft mevrouw Stemband… haar stem verloren!