Sporen en der tijd…


IMG_5964 (1)
… omdat er altijd wel weer wat te genieten valt… De dijk bijvoorbeeld. En het door mensenhand ontwikkelde duinlandschap. Waarbij de kleur dit keer niet zo bepalend is. Veel geel getint en hooguit wat groen dat doen denken aan wat ooit zo duidelijk aanwezig was: gras. Het grijs van het beton, asfalt dat het zwart vertegenwoordigt. Helmgras dat door de wind in een bepaalde richting wordt gebogen, een verdwaalde bezoeker en de wind die straf uit zee waait. En toch is dit een bijzondere dag. Een dag die in het teken van de tijd staat.
17 februari 2015. Terug naar 17 februari 1955. Waardoor een getal opdoemt. Een getal dat ik niet wens uit te spreken. Het klinkt zo oud. Maar oud ben je als je daaraan toegeeft. Maar ik geef toe dat de tijd voor jou bepalend is. Dat je niet ontkomt aan een zeker verval. En dat juist dat verval ook weer iets van schoonheid in zich bergt. En dat gegeven zorgt ervoor dat ik niet veel meer woorden aan dit gebeuren spendeer dan de woorden hier neergezet. Er toch nog even bij stil te staan, opdat morgen een ander jaar begint: het eenenzestigste…


IMG_5967 (1)