Smart lap in delen drie

Woensdag, 13 juli 2016.
Iemand heeft dit woord bedacht en het is algemeen aanvaard, men weet wat ermee bedoeld wordt. Het lijkt dus eenvoudig, maar dat is het niet. Want als je een verklaring wilt geven van wat een smartlap eigenlijk is, dan zit je er toch even mee. Het zou dus om een lied gaan dat ‘smartelijk’ bedoeld is. Maar het woord ‘lap’ achter de smart geeft te denken. Daarin ligt iets van ironie verborgen. Alsof die smart, die wel echt is – daar hoeven we niet aan te twijfelen – ook wel een beetje met wat humbug is opgelost. Ook kan het iets met de lengte van het lied te maken hebben, een ‘hele lap’, smartlappen zijn vaak lang. Een muziekkenner weet als hij het woord smartlap hoort, dat hij niet met een normaal droevig lied te maken heeft. Een smartlap is een sentimentele bedoening, waarbij sommige mensen zelfs in tranen uitbarsten. Of op zijn minst een traantje wegpinken. Tranen wegpinken is een wat ouderwetse uitdrukking, wij pinken niet zo snel meer een traan weg, en denken er zelfs niet over na dat de vorige generatie druk doende was met die pink… wordt vervolgd.


IMG_2143


IMG_2151