Smart lap in delen 2.2

Vrijdag, 22 juli 2016.
Over het algemeen is het volk sentimenteel en huilt graag on het droeve. Nu is dat op zichzelf niet zo erg (ieder diertje zijn pleziertje), hoewel ik zelf tot de mensen behoor, die zich steeds ergeren als men opzettelijk een ziekelijke toestand creeert om mij aan het huilen te brengen, en men daarvoor voorbeelden neemt als arme oudjes, verlaten kinderen en weerloze dieren. Het is geen gezonde verstrooiing voor bijvoorbeeld die oudjes. Ze zijn misschien best tevreden in hun bejaardenhuis. Ik ken een oude dame die het heerlijk vindt in het tehuis waar ze woont. Net een hotel, zei ze tegen mij. Maar als volk zijn we meer dan eens sentimenteel. En we worden geestelijk nog een beetje meer terneer gedrukt als er een zanger staat te zingen dat we zo tragisch terecht gekomen zijn in een bejaardenhuis, dat we een stel ondankbare kinderen hebben, waarvoor we ons opofferden en die ons niet in huis namen. Kom nou. Maar hoe was het in de jaren dertig van de vorige eeuw” Opoe huisde op zolder waar ze geregeld van de pot gebruik moest maken. Haar warme maaltijd werd naar haar toe gebracht en zijn maakte deel uit van de familie. Zij hield een oogje in het zeil wanneer de ouders op pad waren. Er was geen sprake van een creche en de overheid had niet de zorg die tegenwoordig bijna vanzelfsprekend is. Er waren wel plichten, over rechten werd ternauwernood gesproken. Ja, de aanrecht en dat was er maar een! Tegenwoordig gaat het om een 24-uurs economie waarbij eenieder inzetbaar wordt geacht. Behalve hen die wat verder van de arbeidsmarkt zijn komen te staan. We hebben en PGB, we hebben een huurtoeslag, we hebben een eigen bijdrage bij de zorgverzekeraars en we hebben in de toekomst waarschijnlijk geen recht meer op een onregelmatigheidstoeslag. Terwijl op zondag… dan was Kortjakje meestal te vinden in een tegenwoordig holle, lege kerk. Die tegenwoordig ook al van appartementen kan zijn voorzien!


IMG_2887


IMG_2896