Sleutelwoord.

In de regel gaat het op mijn blog nergens over. Hooguit wat wetenswaardigheden die vooral en vaak alleen even mijn gedachten bezig houden. Of gaat het over dingen die ik onderweg meemaak. Het zijn dan wat ontmoetingen die zich spontaan voordoen in situaties die vooraf niet te bedenken zijn met mensen die ik in de loop der tijd heb leren kennen. En nu is vooral dat kennen hooguit gebaseerd op een persoon die zich als voorbijganger heeft gemanifesteerd. Want hoe zou je de ander kunnen kennen, wanneer je de grootste moeite hebt om jezelf te leren kennen”! Kennen is nu eenmaal een groot woord, een woord dat wij allen kennen en het te pas en ook te onpas weten te gebruiken. Hooguit zijn er wat elementen die typerend voor jou zijn, de gemakken en ongemakken waar je tijdens je leven mee wordt geconfronteerd en zolang er verbazing bij jezelf te ontdekken valt, ‘ik stond bijvoorbeeld van mezelf te kijken’ zit het voor wat dat kennen betreft niet snor. Een individu is en blijft nu eenmaal een vergaarbak van zaken. Je plukt er het een uit om vervolgens tot de ontdekking te komen dat er nog wat anders aan die draad blijkt te hangen. Een eindeloos snoer komt spontaan tot leven en waarschijnlijk komen dan ook nog wat mindere zaken naar boven toe. Het geheim dat eenieder met zich meedraagt, het geheim dat zich in het verleden liet delen met Sandeman. Het heeft er veel van dat sherry wat dat betreft, niet zo gangbaar meer is. Maar een droge sherry op mijn tijd, blijft nog steeds niet te versmaden. Het zijn dan ook de beelden van vandaag die iets weergeven naar aanleiding van de woorden die hierboven geschreven staan. Een ontmoeting met een rij stoelen, een VW-bus, een waarzegger, een Wies en daaraan gekoppeld de liefde, een andere, Parijse bus, en Jan Jong. Op jacht naar een volgend interview waar hij de foto’s van zal gaan verzorgen. En het bedankje dat ik van hem mocht ontvangen. Zo terloops in het voorbijgaan. En daar draait het vandaag wat om en op uit. Voor bij ganger s. Dat tekent mij, dat tekent de mens. En op de keeper beschouwt, zullen er weinig mensen zijn die zich niet in dit verhaal herkennen. Waardoor kennen voor vandaag een sleutelwoord blijft!


img_5647


img_5649


img_5651


img_5652


img_5654


img_5655


img_5656


img_5658