Slechts de helft van…

Noem het een achenibbisjsooi desnoods. Maar ik voel me daar in de regel wel bij. Het zal wel iets Jiddisch zijn, met een Nederlands tintje. Wanneer ik omkom in de puinbak, wanneer ik weer eens dozen op elkaar stapel, wanneer ik dozen vul met zaken waar ik uiteindelijk anderen mee ga opzadelen, geeft het iets weer omtrent de dingen die ik doe, de dingen waar ik een bepaalde waarde aan hecht en is het loslaten, het onthechten van een totaal andere orde. Chaos. Heerlijk. En hoe chaotischer de omgeving rond mij zich voordoet, hoe prettiger ik me daarbij voel. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een Japanner, die juist de ruimte gebruikt om zijn ziel en zaligheid in uit te kunnen leven. Althans, dat stel ik me voor. Maar ik ben geen Japanner, ik ben een oorspronkelijke kaaskop. En die kaaskop maakt morgen zijn opwachting bij een volgend wonder in Alkmaar: de opening van The Wall of History, waar door vijftig tegels de geschiedenis van Alkmaar in beeld wordt gebracht. Pauline Bakker als kunstenaar van dit geheel, Leen Spaans als aandrager van historisch materiaal en als laatste de wethouder van cultuur, Anjo van de Ven, die het woord zal voeren namens deze gemeente. Pauline timmert dit keer letterlijk aan de weg en het feit dat juist de Langestraat zich leent voor deze smaakvolle happening zal nog menigeen de ogen kunnen gaan openen. Het feit dat waarschijnlijk mensen haar beelden zullen gaan bekritiseren is een gegeven het feit dat anderen de gelegenheid krijgen om hun blikken daaroverheen kunnen laten gaan, in een notendop de geschiedenis van deze Stad tot zich kunnen nemen of de vraag wat dit geheel nu kost (50.000 euro) zou de gemoederen bezig kunnen gaan houden. Iets unieks dat zich voordoet in een tijd dat juist cultuur zich kenmerkt tot een sluitpost van de huidige regering, laat het kniesoren zijn die zich daar druk over zullen maken. Misschien komt dan ook het woord achenibbisjsooi naar boven, zouden anderen een andere keuze hebben kunnen maken, ware het niet dat een belangrijk deel van deze tegels zijn gesponsord. Gelijk je een stoel in de Vest kunt gaan sponsoren, waardoor je naam aan de achterkant op de rugleuning komt te staan. Voor slechts de helft van de prijs van een tegel…