Sinterklaasnie

Sinterklaas zo zwart als roet, ging uit wandelen zonder hoed en de zon scheen op zijn bolletje, daarom droeg zijn makker een parasolletje! Want dat het geraas werd gestaakt, daar kan in dit land tegenwoordig geen sprake meer zijn. Het recht om voor je vrije mening uit te komen, is niet alleen een gewoon recht maar een grondrecht! En van dat recht zal iedere willekerige inboorling in dit land gebruik van weten te maken. Waardoor ik al mijn medelanders genoeglijk over die ene kam scheer! Goedendag! Ook zo genoten”! Van het kinderfeest wat in stad en land, dorp en gehucht tot een waar kinderfeest is uitgelopen. De vele witte pieten die onder een willekeurige paraplu (het liefst in regenboogkleuren) uit de kast waren gehaald en de vele ouders en hun kroost wisten te beschermen voor de gestaag vallende regen, de gekleurde bands die acte de presence gaven en de stoomboot die aanstalten maakte om aan de einder te verdwijnen, het wachtende zeegat uit. En de maan liet verstek gaan, de bomen hulden zich in stilzwijgen en die enkele druppel was als een traan in de baard van die man verdwenen. En toch wordt er her en der alvast wat zacht gejuicht. Met Bart Smit in de hand wordt het toch weer feest voor Legoland! Om van Intertoys nog maar te zwijgen, want wat zal menig kind dit keer nu weer krijgen” Behalve misschien de kinderen die met hun ouders afhankelijk zijn geworden van de voedselbank. Want ook daar zet schaarste de toon, kan er nauwelijks sprake zijn van een vervulde kinderdroom. Hooguit een maaltijd met wat vlees op tafel, waarvan de uiterste houdbaarheidsdatum slechts een dagdeel verwijderd is. Wanneer er wordt gesproken over een tenminste houdbaar tot, voelen velen zich geroepen om een voorschot te nemen, voor het eten wordt afgekeurd. Lekker bezig als de slimmigheid het af laat weten, maar niet getreurd er kan altijd wel iets aan de varkens worden gegeven. Waar voorheen de kliekenton een belangrijke rol heeft gespeeld, wordt tegenwoordig onder de noemer zuinigheid en vlijt het een en ander onder het kleed geschoven. Misschien is dat wel de reden dat Sinterklaas over zo’n ruime tabbert mag beschikken…
Roedes zijn, gelijk de mattenklopper uit het straatbeeld verdwenen. Een enkel wit paard wordt ingehuurd om Amerigo tot het einde der tijden te reincarneren. En wanneer deze ontbreekt, met een simpele open koets kunnen een tweetal paarden worden ingespannen en behoeft de Zwarte Sint zich niet in te spannen om dit paard te bekimmen. Want het is voor zo’n man op leeftijd toch altijd weer een hijs. Vooral wanneer door deze ingespannen actie de mijter het dit keer af laat weten. Dat Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht/makker/ hulpje/werknemer/medewerker/teamgenoot of welk ander woord van toepassing zal gaan worden, dat voor een pop met vlechten ternauwernood nog een glansrol is weggelegd, dan wel dat speculaas en Pieterbaas nog iets van een rijm naar voren kan gaan brengen, de kaatsenballen door een vernuftige vibrator zijn ingewisseld en het net ergens in zee is verdwenen, wie maalt daar nog om”! Hooguit een haai die in dit net niet alleen is verdwaald, maar ook nog eens in zijn habitat verzuipt. Een enkele zeehond als gezelschap heeft. Ga je niet dood aan een virus, is dat het eerder genoemde net. Waarbij leefnet wordt ingeruild voor een doodnet. Maandag, de krant maakt melding van Robben en het zijn uitsluitend de zeehonden die met de vogels weer door een virus worden getroffen. De mens is vaak meer mans, maar wanneer er sprake is van het E-virus… Hoedt U, gelijk die eerdergenoemde zwarte Sint!