…sequ……

Het is natuurlijk niet aan mij, om chaos te bestendigen. En toch geef ik eerlijk toe dat ik daar wel een handje van heb. Heerlijk om in een puinhoop rond te kunnen rotzooien en na verloop van tijd door die omstandigheid de weg kwijt te geraken. Want de weg uit het oog verliezen doet de chaos alleen maar toenemen. Tenminste, dat idee sproot naar boven toen ik een week geleden weer wat aan het sequenteren was. Op zoek naar de sequentie van een zijn, dat zich niet zo eenvoudig voordoet als ik in mijn gedachten heb. Of liever gezegd: in mijn gedachten had. Ik blijf wat grutten en trutten en laat het grote graaien aan mij voorbijgaan. Daar zijn anderen een stuk beter in!
Deel twee van mijn voornemen ziet vandaag het licht. Het heeft niets weg van een gedicht, laat staan een vergezicht. Toch leent een gedicht zich mogelijk vandaag voor een goed gesprek, een luisterend oor dan wel een beeld waarop kan worden ingezoomd. Vandaar dat ik me nu voorneem om daarop in te springen door in te zoomen. Simpelweg door het volgende.
LUISTER JE”
We hebben allemaal / wel wat te zeggen / te vertellen / zoals dat heet / hoe goed het is / en even later / het schrijnend leed / de tijd verdreef. //
We kunnen allemaal / wel wat bepraten / communiceren / zoals dat heet / contacten met de ander / en toen en nu en straks / de plannen maken. //
We kunnen allemaal / wel wat fluisteren / roddelen / discreet achter een rug //
konden we allemaal / maar luisteren / het ik / even opzij / het oor te leen / voor de welbespraakte / ander.


iGer.nl
Ook hier valt veel op af te dingen. Waar slaat dit op” Uit welke kronkel zijn deze letters, woorden, zinnen ooit geboren” En wat heeft de grondlegger van dit epistel ooit bedoeld” Met welk een overtuiging heeft hij deze syllaben ooit geschreven” Was er wel sprake van een overtuiging” Of was het een stortvloed aan woorden dewelke hij kwijt moest” Kwijt wilde tegelegenertijd” Geen flauw idee. Maar dat het uit mijn pen is gerold, behoeft geen twijfel. Dat ik die pen toen hanteerde, leidt ook geen twijfel. Woorden zonder dan wel met enige betekenis. Woorden die niet bepalend zijn, omdat de verpakking de inhoud dit keer geen geweld aandoet. En dat is op zich ook wel weer eens aardig. Het kader waarin en waaronder” Ik houd het er maar op dat dit een logisch gevolg is op desequentie die gisteren een aanvang heeft genomen. En huldig dit keer het principe dat zo zoetjesaan naar de climax kan worden gewerkt. Tenslotte heb ik nog twee dagen te gaan…


iGer.nl