Semper fidelis…

Semper fidelis, hetgeen ‘altijd trouw’ betekent. Nu weet ik niet of deze uitspraak ook voor mij opgaat, maar zodra ik even de gelegenheid krijg om een bepaald iemand weer op een kiek te zetten, laat ik dit niet na. Neem bijvoorbeeld Kees. Kees die ooit de bijnaam ‘Keeskachel’ als een eretitel zich liet welgevallen en zich dit keer opmaakt om ook Kaeskoppenstad met zijn verschijning op te vrolijken. Want vrolijk is Kees over het algemeen. Naast zijn serieuze kant is hij in staat de zonzijde van het leven aan zijn persoon te koppelen. En ik ontkom er dan weer niet aan. Zo trof ik hem vandaag in de Sint Jacobstraat, alwaar ik een bezoek bracht aan Henk van Dijkhuizen alwaar Galerie SJ-1 zich opmaakt om via specifieke aandacht, op een geheel andere wijze dan het afgelopen jaar, de feestelijkheden van een eigen kleur te voorzien. Het laat zich raden dat ik eenieder van harte aanbeveel om daar een blik op te wagen, zeker wanneer aan die gelegenheid wordt gekoppeld de Toulouser ganzen een oog te gunnen. Want de ganzenparade zal dit keer zowel op zaterdag als zondag ‘d’Oude Stad’ gaan bevolken. Het behoeft geen betoog dat juist deze traditie hoog in het vaandel van eenieder staat. Het heeft dan ook wat. De discussie omtrent de toename van ganzen rond Schiphol en de daarmee gepaard gaande vergassing en deze troep die onder tromgeroffel en een snerpende fluit de pas erin weet te houden.


IMG_3297
Mogelijk wat chaotisch dit keer, de woordkeus die tot mijn beschikking staat. Het is dan ook aan de vooravond van het huwelijk van Marlies en Sabine, dewelke de nodige gedachten door mijn bol laten slingeren. Waarbij ik me bewust ben van de slingerbeweging aan welke ik me blootstel. Slingeren gelijk een aap die zich, met behulp van lianen, een weg baant door de jungle. Want ik blijf nu eenmaal een adept van metaforen, gelijk ik morgen ook naar voren hoop te brengen. Om 15.00 uur trouwen zij. Om 15.00 uur hoop ik ook mijn toespraak aan dit medium toe te vertrouwen. Dat noopt mij om enige actie te ondernemen. Hetgeen ik dan ook bij deze doe! Toedeloe, twiet, twiet, ik hoor je niet en zie je ook niet!


IMG_3298