Schizoid

Tot schizofrenie behorend of hierop gelijkend.

Toch kies ik op dit moment voor de volgende omschrijving:
schizofrenia simplex (psych.) vorm van schizofrenie waarbij voornamelijk
de volgende verschijnselen opvallen:
– het ontbreken van duidelijke psychotische verschijnselen,
– apathie, – autisme en
– splijting van de persoonlijkheidsstructuur waarin in toenemende mate defecten optreden;
in DSM-IV niet als stoornis opgenomen.

En ik kan me voorstellen dat deze insteek vragen oproept…

Ik zal proberen daar een antwoord op te bedenken in de wetenschap dat de werkelijkheid soms de realiteit verregaand weet te overtreffen…

Dus: er wordt aan gewerkt en ik vraag voor een moment om enige respijt!

Komt’ie:

Ooit, een eeuwigheid geleden, deed ik mijn eerste stappen in de psychiatrie. Al eerder heb ik daarover het een dan wel het ander gememoreerd. Toen was het een maandag en de datum was 1 april 1969. Ik had mijn diensttijd achter mij gelaten, mijn werkzaamheden bij de Boer’s tentenbedrijf achter de rug, bij Vinke & co in Amsterdam geploeterd op de afdeling boekhouding,
mijn Zilvervloot ten onder zien gaan en een mogelijke relatie met Anke naar de knoppen geholpen…

Ik dronk in de Sherrycan op het Spui mijn drankjes, zag tips van Bootz in de ‘Drie Fleschjes’ hetgeen een proeflokaal was en kon mij over die schijnbare drempel van de zorg heenzetten…

De B! De psychiatrie in Santpoort. Enfin ‘Afscheid’ geeft daar een idee van. Maar de tijd schreed voort. Mijn carri”re nam die vlucht die het tot nu genomen heeft. Het vallen en vooral het opstaan heeft het een dan wel het ander van mij gevraagd tot…

Nu!

Geachte heer Pijper,

Ik wil u van harte feliciteren met uw 40 jarige jubileum in het onderwijs op 25 maart 2009. Tevens wil ik u danken voor de inzet die u in die lange periode hebt getoond.

Met de salarisbetaling van de maand maart 2009 zult u een jubileumgratificatie Ontvangen van een volledig bruto maandsalaris verhoogd met vakantietoeslag.

Ik wens u nog vele goede jaren toe bij de Amarantis Onderwijsgroep.

Met vriendelijke groet,

L.J. Molenkamp
Voorzitter College van Bestuur

Een bloemstuk! Van harte gefeliciteerd met het 40 jarig jubileum in het onderwijs. Team zorg OZW

En ik ben ziek! Tenminste, ik ben al ruim negen maanden uit het arbeidsproces ontheven. Mijn hart, weet JU wel, maar…

Ik sprak vandaag met Mevrouw K. mijn begeleidster van Achmea vitale. Achmea maakt deel uit van Eureko.
En zij vertelde mij dat zij mijn dossier had gekregen en dat er de mogelijkheid bestaat dat ik terug kan keren in het arbeidsproces. In welke vorm en op welke termijn werd mij niet geheel duidelijk en het riep bij mij een bepaald gevoel op.
Wie, wat, waar en wanneer. En op welke condities dan wel onder welke voorwaarden. Want tot op heden heb ik slechts een telefonisch spreekuur met haar mogen meemaken. Toch ben ik in een team besproken. En kon zij een collega raadplegen die iets wist omtrent cardiologie. En toen raakte ik toch…

Niet de weg kwijt. Want met het vooruitzicht dat ik levenslang mag blijven bewegen hetgeen Dr. M. mij heeft voorgehouden en de minimale tijd die deze vooruitgang mogelijk weet te bewerkstelligen heb ik, op mijn manier, een bepaalde vorm van therapie mogen ontwikkelen. Daarnaast heb ik een zekere invulling aan mijn tijd weten te geven. En dat zorgt dan voor die, schizo”de gedachten die mij op dit moment bezighouden.

Ik vind het zo knap dat iemand, door telefonische contacten en overleg met een collega, mij deze weg weet aan te geven, dat ik bijkans denk dat het slikken van mijn medicijnen, de beweging en het feit dat stress zoveel mogelijk gemeden dient te worden door mensen die lijden aan een decompensatio cordis, met een zekere overtuiging mij weet aan te geven weer terug te mogen keren in het arbeidproces.
Vooral als in de ene brief wordt gesproken over het feit dat terugkeren in zijn eigen functie niet meer haalbaar zou kunnen zijn en in een andere brief deze zinsnede niet meer terug te vinden is. Dat deze arts gaat overleggen over de volgende stappen en deze vervolgens met mij zal gaan bespreken…

Ik kreeg een tweede brief, nu wel met de juiste datum.
De medische informatie is binnen en ik zal dit bespreken binnen het team hoe we nu de vervolgstappen zullen zetten.
U hoort op korte termijn van mij = vandaag, 25 maart 2009.
Die brief is gedateerd 28 januari.

Prachtig dat ik op diverse fronten besproken dan wel gememoreerd word! Nog veel vreugdevoller wordt dit geheel als dit buiten mijn gezichtsveld plaatsvindt. En helemaal gelukkig word ik van het feit, dat…

Ben ik nou de weg kwijt of heb ik niet goed op de bordjes gelet”! Ik weet het niet.

Maar wat ik wel weet is dat ooit in het Provinciaal Ziekenhuis ‘Duin & Bosch’ er verschillende kleuren wegwijzers waren. En die wegwijzers gaven iets aan. Ik weet niet welke waarde ik aan deze wegwijzer zou kunnen geven, maar toen stonden ze voor iets.

Ik tast momenteel in een zeker duister maar noem dit zeker niet niets!

WEGWIJZER

Welke wereld
opent zich
aan de kunstenaar,
gezien de kleuren

welke zonnestraal
verzengt de tranen
in een boog,
gezien de kleuren

welke regenboog
trof toen het oog
der kunstenaar,
gezien de kleuren

rood oranje geel
groen blauw en
ander blauw, wat
onbestemd

de stalen wachters
in de richting
be-wijzer-de
inrichting;

de grijze paal
met één woord

uit

keert terug naar
het grauw
der maatschappij.

En daar verkeer ik nu! Ben ik even blij dat ik nog verkeer!

Want stel je voor dat ik niet verkeerde.

Dan zou dit schrijven niet onder de aandacht zijn gekomen en had JU mij op een andere manier waarschijnlijk aandacht gebracht…