Schipperen


IMG_9883


IMG_9884
Kunst bevrijdt en ik rook een sjekkie. Nu heeft het een niets te maken met het ander, kan het hooguit een constatering zijn en doordat het ander het een in zijn waarde laat, hoeft de een zich dit keer niet schuldig te voelen. Hoewel wanneer kunst bevrijdt, geeft dit tegelijkertijd ook te denken. Want stel je nu eens voor dat die eerder genoemde kunst in rook opgaat, dan heb ik feitelijk niets meer te melden, waar ik dit keer absoluut niet aan moet denken. Tenslotte is denken mij in zekere aangeboren en wanneer ik hier dan gewag van maak, geeft juist dit gewag weer te denken, waardoor de cirkel rond en geenszins doorbroken het eeuwig zal gaan duren voor die eerder genoemde cirkel zich ronduit vierkant manifesteert. Waarmee de trend gezet is en ik in de overtuiging verkeer dat noch het een, laat staan het ander iets met elkaar te maken heeft. Welkom terug op deze benauwde aarde! Hoewel dat benauwde met een grote lepel zout dit keer wordt opgediend. Duitsland achter mij, Engeland omringd door water en de schippers van de ferries doen ook dit keer niet veel meer dan wat heen en weer gaan, gelijk een veerpont zich in het verleden mocht verheugen op die opwindende teksten van wijlen Drs. P, die ook reeds de pijp niet alleen aan Maarten heeft overhandigd, maar waarschijnlijk in alle rust de Styx is overgestoken en zijn opwachting heeft gemaakt in dat verontrustende hiernamaals, nadat hij het hiernumaals gelaten heeft voor wat het is. Een vergaarbak van oorlog en veronderstelde vrede, waarbij lot is in te wisselen voor een Karma, waarbij het goede slechts kan bestaan bij de gratie van het andere, wat in dit geval valt te omschrijven door het minder goede, waarbij de Slegte wederom zijn opwachting gaat maken in Nederland en ik, diverse keren, juist met tweedehansies Engeland achter mijn rug heb gelaten. Voor weinig ponden leuke dingen heb kunnen aanschaffen, met de volgende variabelen. ‘Crap towns, Wally, Great Poems, The Mammoth Book of Street Art, What the Victorians Did for Us, Street fotography now, Beano annual 2007, James Ensor en de Lynton & Barnstaple Railway.’ Highlights in bijzondere zin, gezien het feit dat niet alles als tweedehands te beschouwen valt, ik het eerste exemplaar reeds heb kunnen overhandigen aan Marjolijn, de twee overigen wachten op het moment dar Sabine en Peter hier mogelijk de gelukkige ontvangers van gaan worden. En ook dat is, wat mij betreft, een kunst die op bevrijding wacht. Het moment waarop die ander kennis gaat nemen van de inhoud. En voor wat betreft de inhoud die de aankomende tijd nog op het programma staat… in vriendelijke en blijde afwachting van de ontdekking van mezelf, teken ik, met de meeste hoogachting dit keer met WIK.


IMG_9885


IMG_9886