Schijnbare werkelijkheid

Altijd in voor wat anders, want doorsnee da’s zo gewoon. Hoewel daar de nodige kanttekeningen bij te zetten zijn. Neem nu het werk van Pauline Bakker. Iedere keer weer op zoek naar een andere invalshoek, een andere uitdaging dan wel een mogelijkheid om haar creatieve impulsen van een andere dimensie te voorzien. En dat lukt haar in de regel wonderwel. Neem nu werken die zij aan het witte doek weet toe te vertrouwen, van die dimensie weet te voorzien die anderen voor een vraagteken kunnen stellen. Wat heeft de kunstenaar in zijn of haar werken voor ogen gehad. Probeert de kunstenaar mensen op een verkeerd spoor te zetten, dan wel heeft hij of zij de mens dan wel het ding vanuit een totaal andere beleving aan dat doek weten toe te vertrouwen”! Vraagtekens die de argeloze bewonderaar dwingen om daar een eigen invulling, een eigen interpretatie aan te gaan geven” Of simpelweg gewone dingen van een utopische variant te voorzien. Is het de leegte van het doek dat een nadere invulling vraagt, is het de gelijkenis die aan alle kanten mank gaat of is het simpelweg het weergeven van een denkbeeldige interpretatie van de werkelijkheid” Ik weet dat mijn woorden mank gaan, kan er echter niet omheen dat haar werken mij nog steeds weten te boeien. De schijnbare eenvoud waarmee zij haar streken weet te kanaliseren, het kleurgebruik dat zij weet te mengen dan wel de afbeeldingen die mij steeds opnieuw niet alleen raken, maar ook weten te boeien. Neen, geen pleidooi om haar werken eens op een andere manier te gaan bekijken, hooguit een pleidooi om juist haar interpretatie van een schijnbare werkelijkheid eens met andere ogen te gaan bekijken. Dat is vandaag de uitdaging die ik met wat beelden probeer zichtbaar te maken, dat ook zijn de woorden waarmee ik vandaag wat ben gaan spelen en ondanks het feit dat haar werken nog in een beginstadium verkeren, doet dit niets af aan de werkelijkheid die zij voor ogen heeft. Niets is volmaakt, niets doet afbreuk aan die schijnbare werkelijkheid die zij voor ogen heeft. Of heeft gehad en zelfs dat gegeven doet er vandaag weinig toe. Kijk en geniet en sta stil bij het gegeven dat zelfs die schijnbare werkelijkheid niet veel meer is dan de schijn die ons leven in het algemeen typeert.


IMG_9916


IMG_9917


IMG_9918


IMG_9919


IMG_9920


IMG_9921