schets voor twee heren, deel III & afsluitend.


iGer.nl
Een drieluik. Tenminste, daar ziet het nu naar uit. En dat het Trudy wat benauwt… dat is geenszins de bedoeling geweest. Het ging letterlijk om die Bont Gekleurde Avond, waarbij willekeurige optredens een rol gingen spelen. Zoals die twee dames die uit Jiskefet een fragment naar voren brachten: ‘H” Lullo, nog geneukt…”!’ en daarna een veelzeggende stilte lieten vallen. Het was ook bedoeld om het een dan wel het ander aan de orde te gaan stellen en eens in diverse andere rollen te kruipen. Om de wereld van een andere kant te gaan aanschouwen. En dat verhaal van ons was ge”nspireerd door de reconstructie van de moord op Jean-Louis Pisuisse en Jenny Gilliams. Door Tjakko Kuiper op 26 november 1927 op het Rembrandtplein in Amsterdam. Tjakko werd als minnaar van Jenny afgewezen en vermoordde ook zichzelf. Bij die reconstructie was het juist bijzonder dat het einde als begin in beeld werd gebracht en dat er terug in de tijd de zaken werden voorgesteld.
Dus bij deze hoop ik dat het benauwende gedeelte in een ietwat ander licht bezien kan gaan worden. Maar goed, terug naar situatieschets 4, als gisteren reeds aangekondigd!
Situatieschets 4:
Tius en Wik lopen wat heen en weer, rondom elkaar te ijsberen. De één doet een poging om met de ander in contact te komen en slaagt daar absoluut niet in.

Tius:

“Ik ben Tius!”
Wik:
“Hoe zeg je”!”
Tius:
“Mag ik me even voorstellen, Tius.”
Wik:
“Ik ben” wik.”
Tius:
“Ik ben uitvinder” Wat ik heb uitgevonden is nog nooit uitgevonden” In het kader van de Europese verbroedering ben ik gaan kussen” Ik heb de internationale kusregistratie gestalte gegeven omdat ik toch al over de Afsluitdijk was gekomen” Ja, ik weet dat ik toentertijd mezelf in Graft heb verborgen maar dankzij de Academie voor” hoe heet dat ook alweer” ben ik uit mijn schuilplaats gekomen en heb me daardoor onsterfelijk gemaakt” Ja, ik was wel redelijk tevreden met mezelf maar er is heel wat water door mijn achtergracht gegaan” ”
Wik:
“Ik was al oud voor mijn leeftijd toen ik voor de klas ging staan. Alles geprobeerd om mij het docentschap eigen te maken” Frontaal lesgegeven, instrumentaal, klassikaal, diagonaal, axillaIr, in delen gekwalificeerd, rectaal, craniaal en zo kan ik nog wel even doorgaan” Maar wat heb ik daaraan als tegenwoordig die oude wijn in de nieuwe zakken wordt gedumpt terwijl ik nog met de vraag worstel dat die ouwe zakken nog heel goed bruikbaar zijn vanwege het overschot aan nieuwe wijn” ”


iGer.nl
Tius:
“Darwin wist het al” Eerst de kip en dan het ei en dan de Pasen en het komt allemaal weer goed” Van verleden naar het heden is slechts een grote stap als je dit relateert aan het gezegde: “met eeuwigheid als normgegeven duurt een moment een mensenleven””
Wik:
“Vroeger was het leven veel overzichtelijker” Je wist precies waar je aan toe was” Je las wat voor uit andermans werk, je vroeg of er nog vragen zijn, sprak een toets af en al naar gelang het cijfer slaagde je of was het einde oefening””
Tius:
“Ik deed de HBOV, kom daar nu eens mee” Ik deed toen goed mijn best om heel sturend met mensen om te gaan en dat is me faantaastisch afgegaan” Nee, ik ging wel eens af maar meestal op de plee! Ik wilde sturen, mensen op een spoor zetten en veel meer begeleiden omdat ik mijn buik vol had van die persoon die voor de klas zat en slechts een boekje voorlas” Ik wilde het anders en kwam tot de ontdekking dat ik een witte was””
Wik:
“Neen, ik zag weleens poep en dan vroegen ze aan mij of ik moest witte” Ik heb zelfs nog les gekregen van een directeur die met een bandrecorder klassikaal les gaf” Maar dat was in een algemeen ziekenhuis en ver voordat ik het idee kreeg dat ik wel wat te vertellen zou hebben” ”
Tius:
“Het ging eigenlijk altijd wel van een leien dakje” Ik struikelde van het een in het ander” de middelbare school was een ramp, laat staan mijn diensttijd” En toch heb ik mezelf in iedere situatie die mij trof gewoonweg meegenomen” Ik was niet dat ‘liefie’ die ik nu ben” Ik was meer geen lieverdje in mijn tijd en ontdekte dat ik toch wel een aantal aangeboren kwaliteiten bezat” Natuurlijk leren ging mij zo natuurlijk af dat ik ontdekte grote moeite te hebben met het geven van samenvattingen die anderen voor mij bedacht hadden””
Wik:
“Het avontuurlijke zat er bij mij ook al vroeg in maar door omstandigheden gedwongen moest ik wel een deel van het witte met groen gaan kleuren” Ik wist ook niet goed hoe of ik onderwijs handen en voeten moest geven omdat om de zeven jaar er weer een nieuwe onderwijsgril door verpleegkunde land woei” Met helpenden had ik geen probleem meer met wat een verpleegkundige behoorde te zijn dan wel moest doen””
Tius:
“Ik ben ingehuurd om het Studium Generale gestalte te gaan geven en heb het voor elkaar dat ik een groepje heb geformeerd die met mij gezamenlijk gaan vomeren” Er wordt wat op elkaar afgevomeerd! Maar dat lijkt wel resultaat op te leveren” Zo sturend met z”n allen en dan met Belgen gaan KUSsen levert veel meer op dan slechts een uitwisseling” Het eerste pan-europese huwelijk zit eraan te komen” Zo blijkt dat de gemeenschappelijke taal tot gemeenschap kan gaan leiden” Dat kon ik echter niet sturen””
Wik:
“Hoi, ik ben wik” Ja, ik werk hier al een tijdje maar vraag me nog iedere keer af wat ik mensen die op de een of andere manier besloten hebben hier hun opleiding te gaan volgen kan gaan leren” Ik voel me meer een gids die poogt in de duisternis van een verpleegkundige in de psychiatrie wat helderheid te gaan verschaffen” Ja, ik ben ooit op een maandag in de psychiatrie verzeild geraakt en heb nagelaten om verder nog een poging te ondernemen om een vak te leren” Ik geloof in samenlopen van omstandigheden want ooit op die maandag was het 1 april” Toen was het negentiennegenenzestig en nu ben ik 69. Het kan verkeren met de getallen die de mens kunnen bezighouden””


iGer.nl
Situatieschets 5:
Beiden gaan van een verschillende zijde af.
Tius en Wik:

We hebben de A, we hebben de B en in de toekomst:

Weg ermee!

Tius,
het leven kenmerkt zich door schrijven en schrappen! Doe daar jouw voordeel mee! Kijk wat je ermee kunt, vandaar op dit floppy!
Maar er werd niets geschrapt noch geschreven. Niet door Tius tenminste. Want Tius Zweep werd niet veel later de man die de ‘Academie voor Psychiatrie’ door de woelige wateren van de jaren daarna ging leiden. Want woelig werd het. Niet in de laatste plaats doordat de locatie veranderde, maar ook door het feit dat diezelfde omstandigheden een specifiek gevolg tot gevolg hadden. Bijvoorbeeld het gegeven dat ik mijn activiteiten in Amsterdam ging ontplooien. Maar hoe dat in elkaar stak…
Nu zit de ‘Academie voor Psychiatrie’ in Amsterdam in het gebouw OZW op de VU-campus. Castricum, Noordwijkerhout, Haarlem, Amsterdam de route die de instellingen dan maar gaan volgen.
Want er zijn wat instellingen te vinden: GGZ InGeest, HVO Querido, FOBA, Cordaan, Dijk & Duin, Sinai Centrum, Amstelring, RIBW K/Am, GGZ NHN en de Brijder stichting. En al die klanten werven potenti”le medewerkers. En om die medewerkers mogelijk wat op dat goede spoor te zetten…


iGer.nl