Schermutselingen

De eerste schermutselingen hebben zich reeds voorgedaan. Baudet en Dijkhoff kregen het in zekere mate met elkaar aan de stok en zowaar ontsnapte een bepaald gelach aan de kamer. Nu denk ik dat er op termijn veel minder te lachen valt, dan dat dit kabinet doet vermoeden. De worsten die zijn voorgehouden zijn ergens onderweg verslonden, misschien doordrenkt in de whiskey die genuttigd werd dan wel hebben de voorgangers van de Christen Unie afgelopen zondag in hun preken het loflied gezongen op de heilstaat die ons te wachten staat. Want het gaat goed! Maar waar het precies goed gaat is nog niet helemaal duidelijk. In ieder geval gaat het voor zes miljoen gepensioneerden die hun vermogen bij het ABP hebben ondergebracht nog steeds niet florissant. Ook het PGGM stelt in zekere mate teleur. Ondanks het vernuft dat is losgelaten op de indexcijfers. Iets minder opdat op termijn veel meer… of was het nu als in een oud verleden steeds minder meer zijn gaan uitgeven. Ook dat behoort tot de economische principes en waar het in het verleden uitsluitend draaide om de BeNeLux is het tegenwoordig Europees met in het achterhoofd het mondiale genoegen van een globaal omvattende economie. En waar ooit werd gesteld dat de vlinderslag in het ene continent voor orkanen in een ander verantwoordelijk kon worden gesteld, zijn het erupties die het luchtruim teisteren en ditzelfde zich voordoet in ons eigen Tweede Kamer gebouw.
Interrumperen en abstraheren, concluderen en evalueren, pro-etaleren en miscommuniceren, abjectiveren en omhaleren, woorden die er feitelijk niet toe doen gelijk het oude woord van Carmiggelt: epibreren. Eigenlijk gaat het in de regel om lucht, het lucht in het ene geval en koude in het andere om vervolgens met elkaar een borrel te gaan pakken. Het oude jongen en het krentenbrood dat wat te lang in de oven heeft gestaan en er wat zwarte pieterig uitziet ach, het is maar vanuit welke hoek je het bekijkt.
En zoals ik het kan zien zal ik niet veel anders kijken dan dat een ander dit ziet. Een afwachtende houding want de doelen als zodanig doen denken aan nieuwe worsten. Gelijk ooit die nieuwe kleren van de keizer…