Schenking: dag kast!


img_5979
Verkopen is en mogelijkheid. Weggeven een alternatief. Afhankelijk van de bestemming geniet weggeven dit keer de voorkeur. Een omslachtige reis is hieraan vooraf gegaan, een bericht in de krant was de aanleiding. Heerhugowaard kent een Veteranenhuis. Een gelegenheid waar mensen die ooit op een missie zijn gezonden, zich met elkaar kunnen verstaan. Want veel missies kenmerkten zich door het geweld waarmee deze militairen werden geconfronteerd. Of omdat er strijdmakkers sneuvelden. En met het voortschrijden der tijd komen anderen te overlijden. Politionele acties zitten in een verdomhoek, Koreagangers raken steeds meer op leeftijd of zijn reeds overleden. En de recente geschiedenis heeft opnieuw gezorgd voor etterende wonden. PostTraumatischeStressStoornis is een erkende diagnose. Vredesacties gingen in de regel gepaard met bloedige aanslagen en eisten geregeld hun tol. Maar er is ook iets wat juist dit huis kenmerkt: kameraderie. Een vorm van kameraadschap die ook ik wel heb gekend. Door als dienstplichtig militair als ‘ouwe stomp’ een van de laatste oefeningen niet meer als oefening te zien, maar meer als gelegenheid om je op te maken voor de dag dat je mocht afzwaaien. Klein verlof in afwachting van groot verlof en de daartoe behorende centimeter om de dagen letterlijk door en af te knippen. Parafernalia is een woord dat de spullen van deze voormalig militairen kenmerkt. Een blauwe VN vlag. Helmen en uniformen, schildjes, armbanden met herkennigstekens van verschillende buitenlandse missies. Maar ook andere militaire memorabilia. En wie nog het een en ander is huis heeft wat mogelijk van betekenis kan zijn wordt van harte uitgenodigd het Veteranenhuis van deze spullen te voorzien. Het Veteranenhuis huist in een gebouw aan de Taxuslaan 34 in eerder genoemde gemeente. Maar ook hier zijn verschillende andere organisaties gevestigd en valt dit tehuis niet zozeer op. Je moet er, als het ware, even doorheen lopen en dan kom je in de ruimte waar ook gelegenheid is om te biljarten, koffie te drinken of gewoonweg ‘uit je dak te gaan’, hoewel ik denk dat dit niet direct de bedoeling is… Maurice Bettink is de voorzitter van de stichting achter het Veteranenhuis. En mocht u nu spullen willen gaan schenken: zijn telefoonnummer is 06-51523305 en je krijgt de voorzitter himself aan de lijn!


img_5980