Santos

Als mensen vooruit kijken mag je vooronderstellen dat zij geen ogen in hun achterhoofd hebben” tenzij er sprake is van een Januskop. Of dat de gemaskerde dit keer de boel probeert te flessen. De elektricien die 271 werkjes uit de koffer tevoorschijn tovert. Omdat Jacqueline hem ooit zei: “Neem maar mee; die is voor u.” Werkjes uit de periode 1900-1920. Niet gesigneerd,
wel van een duidelijke signatuur voorzien. En dan begint de ellende. Claude P. beweert het een en Pierrre Le Guennec het andere. Want het was juist Picasso die ogen naast elkaar in een tweedimensionaal vlak schilderde. Zijn genialiteit aan de wereld openbaarde en daarmee, op het einde van 2010, een dimensie aan het oeuvre van zijn vader toevoegt. Een vierde dimensie als het ware. Gezien de tijd. ‘Diefstal’, zegt Claude, ‘een geschenk’, zegt Pierre. Wel dan wel niet gestolen, de vraag waar de rechtbank zich over gaat buigen. Waarop Le Guennec, momenteel 71 jaar, zegt: “als ik ze had gestolen, had ik ze al lang verkocht, en had u mij nu in Latijns-Amerika aangetroffen.”


iGer.nl
Wat te denken van Salvador. Ooit raakte Dali ergens de realiteit kwijt om tot ongekend ander inzicht te komen. Hij gaf de onmogelijkheid nieuwe horizonten. Andere dimensies. En ook dit wist men te benoemen. Surrealisme. Stilstaan bij Gaudi. Zelfs Benedictus kon er niet aan ontkomen. Om over Hundertwasser maar te zijgen. Of ene Gerger. Willink. Peike Koch. Of onze voddenboer. Jopie Huisman. Meer van het realisme dan dat de grens van het ‘sur’ daar een zoveelste dimensie aan weet toe te voegen.
Leven is synoniem aan lijden. Geboren worden is lijden, sterven is lijden, alles is vervuld van lijden. En waarom” Omdat we begeren. Lichamelijk zowel als geestelijk. En daarvan kun je je bevrijden, leren de meesters. Hoe” Door het achtvoudige pad. ‘Juist inzicht. Juist denken. Juist spreken. Juist handelen. Juiste vorm van levensonderhoud. Juiste inspanning. Juiste oplettendheid. Juiste meditatieve concentratie. Leert het Boeddhisme. En dan wellen mijn vragen.

Waar zoek je naar als je kijkt”

Waar kijk je naar als je zoekt”

Waar proef je naar als je proeft”

Waar proef je aan als je proeft”

Waar ruik je naar als je ruikt”

Waar ruik je aan als je ruikt”

Waar hoor je naar”

Waar naar luister je”

Luister je”

Kijk je”

Proef je”

Hoor je”

Voel je misschien”


iGer.nl
Zo ziet dit gedicht eruit. Of zouden andere woorden in een andersoortige volgorde kunnen leiden tot passende verandering van sentimenten. Heb je, door openstelling, door hoe dit werkt en weet je door bepaalde snaren te betokkelen grote kans dat ook andere zaken in beroering raken. Alsof er geen einde aan de vibraties komt. Het epibreren kent een aanvang en gaat mogelijk een rol van betekenis spelen”
Mag je ook een oordeel geven. Een uitspraak doen. Iets zeggen over wat het met je doet. Of het wel wat met je doet. Of dat juist jouw gevoel het af laat weten. Het ites en het nites.

Want stel dat het nites wat met je doet. Of juist ites met je aan de loop gaat.

Krijg je weer de gelegenheid om ites te lezen en niet door te hebben dat het toch wat vreemd gscheveren staat. Blijkt dat, al ereder agehaandale Elgense onderzoek heeft uitgewezen dat, wanneer begin en eindletter daar staan in de tussenliggende volgoder het geen mteer uitmaakt waar de lettertjes staan. Blijkt dat wij heel georganiseerd lezen.
Terwijl wij ooit met iedere letter apart begonnen” Aap. Mies. Lam. Weide. Leeg. Schapen. Weg. Hek open. Slacht. Ramadan”! Hoogeveen’s leesplankje. En Teun” Zoek bij het vuur.


iGer.nl
Is dat dan kunst” Dat neigt wat naar het ontaarde. Het loskomen van een aards gevoel. Alsof pastinaak weer mag” En dat mag ook weer. Komen wezentjes van wijlen Toonder spontaan tot leven. En kleurt de wereld zich weer in alle tinten. Waarbij wit de boventoon voert. Of beter gezegd alle teinten zich voornaam voordoen, terwijl ik wederom in de fout ga.
Ik denk dat het beter is te stoppen. Een film wacht mij. Een concert. Van ene Waters. Roger. En laat ik bewust weer eens mijn hersenen beschadigen. Brain damage. Het blijft echter iedere keer opnieuw een wonder dat de dingen gaan zoals ze gaan. Een kerk die instort in Belgi”. Gelukkig dat er nog leven wordt verondersteld op Pluto. ‘t Schijnt echter wel een tijdje te kunnen duren…
Muziek. Zang. Dans. Toneel. Film. Mensen. Dieren. Planten. Maar wonderbaarlijk genoeg kies ik voor het konijn. Santos. Want wat Santos kan, kan ik niet. Met twee sterk van elkaar verwijderde ogen de wereld aanschouwen. Ook dat is kunst. Recapitulerend”


iGer.nl
KUNST
Kunst is niet
om op te vallen
maar de realiteit
zo ongewoon mogelijk
voor te stellen.
De waarde ligt
besloten in wat de
ander ervaart.
Als dat geen kunst is.