Rutte’s (hersen)Balk&ende.

Door 26 augustus 2013

Heeft spelen nog zin?! Ja en nee, zou ik, met de woorden van de oud-politicus Joop den Uyl willen zeggen. Ja, als ik zie hoe een kind opgaat in zijn spel en neen,indien dit volwassenen betreft. Waar een kind een belangrijk deel van zijn fantasie inzet en dit geheel met vormen van creativiteit omringt, zijn het juist de volwassenen die niet alleen de fantasie de nek omdraaien, maar ook nog eens in staat zijn om iedere vorm van creativiteit op voorhand de hals te snoeren. Het behoeft geen nader betoog wanneer ik juist politici deze dubieuze rol wens toe te dichten. Want het blijft voorlopig nog even stil. Niet voor lang meer durf ik nu te stellen. Hoewel het weer anders doet vermoeden heeft het geheel veel weg van een stilte met een storm in aantocht. Het fenomeen van lengte dan wel breedte, doet het ernstigste vermoeden. Gelukkig is het niet aan mij om hier meer ophef van te maken dan dat deze huidige politici doen. Gemasseerd, even gepikeerd en niet veel later een volgende ballon het luchtruim laten kiezen onder de noemer van een ‘proef’, laat veel duidelijkheid de mist in gaan. Gelijk wel meer zaken ten aanzien van de duidelijkheid te wensen overlaat. Mijn zwager pakt het anders aan: die deelt zijn gram omtrent velerlei zaken door het sturen van een ingezonden brief. Voegt daar regelmatig het woord perceptie aan toe en raakt op die manier zijn frustratie kwijt. Ik doe het weer op mijn manier. Een derde zal het voor zich weten te houden; hooguit dat bij een willekeurige familiebijeenkomst de gemoederen verhit raken, waardoor een rubriek als het familiediner weer een toekomstig bestaan weet te garanderen.

IMG_4114

Het feest is vandaag weer begonnen. Ook het middelbaar onderwijs heeft de eerste dag achter de rug. Het (on-)genoegen van voor de vakantie kan mogelijk in een ander genoegen zijn teruggekeerd. De mate van relativeren en het vooruitzicht nog jaren tegemoet te kunnen gaan, de mensen die, met tijdelijke contracten zijn verdwenen, voor het gemak nog even memoreren en dan er weer met volle overtuiging tegen aan gaan, ach je zult die meute de kost moeten geven. Dan ben je binnen de kortste keren straatarm, gelijk ooit in het verleden die kerkrat. Spelen. Ik zag van de week een kat met een muis spelen. De kat popelde en de muis liet dit toe. De muis ontsnapte en de kat popelde weer. De kat ving de muis en vluchtte vol trots met de spartelende muis in zijn bek herwaarts. Of derwaarts misschien. Wie zal het zeggen? Ik niet, maar ik zag wel wat anders. Een tweetal symbolen in die zin dat de kat staat voor overheid en de muis voor het volk. Het gepeupel als het ware. De kat speelt wat. De muis ontkomt aan die dans. Even. De kat steekt zijn klauw uit en vangt de muis. De muis laat de klauw gelaten over zich heen komen. De kat neemt de muis in zijn bek. Probeert de aandacht te trekken door een geluid te maken. Een triomfantelijk gemiauw. De muis ontsnapt, voor even. Dan slaat de kat opnieuw toe. Ditmaal zonder zijn triomf uit te slaken. Een kat leert snel op deze manier. En de muis? Die legt waarschijnlijk het loodje.

IMG_4115

Een metafoor? Misschien wel. Spelenderwijs lukt het Rutte waar Balkenkende ooit de toon heeft gezet. Eerst het zuur, dan het zoet. Het dak repareren wanneer het niet regent. Ik heb de idee dat wij van de regen in de drup zijn geraakt. Niet alleen door die grote politieke mensen wereld en alles wat daar aan vast is komen hangen, maar ook door het kabinet wat er alles aan doet om… Van alles om zeep te helpen. Waarbij standaard budgetten worden overschreden, hoog opgeleide mensen vanachter een bureau van alles mogen en wensen te bedenken en waarbij raden van bestuur als toezichthouders de laatste jaren gewend zijn om, met of zonder een sigaar, achterover te leunen en niet veel meer weten te doen dan op voorhand de declaratie alvast op orde te brengen. Waarbij de politieke kleur niet veel meer is dan een pot verf waarin alle kleuren gemengd zijn. Van een eenduidig grijs als je het mij vraagt. Maar jij vraagt dit niet. Vandaar dat ik dit geheel maar weer eens op persoonlijke titel naar voren laat komen. Wel met een tweetal foto’s van een jongetje dat geheel in zijn eigen wereld opgaat. Er in opgaan. Wat zou de houdbaarheidsdatum van dit kabinet kunnen zijn. THT of misschien liever de UVD? In dat laatste geval weet je tenminste zeker dat die grens niet wordt overschreden. Iets om naar uit te kijken!

Tags: , ,

Dit bericht was geplaatst op maandag, 26 augustus 2013 om 19:40 en opgeslagen in Overigen. Je kunt reacties op deze vermelding volgen via RSS 2.0 feed. Je kunt een reactie achterlaten, of trackback vanaf je eigen site.

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.