Rozen & geraniums!

14 februari.
Een dag vol ongekende naastenliefde. Een dag ook van gekende naastenliefde. En een dag van onbekende naastenliefde. Liefde tot de naasten waarmee mogelijk de ongekende medemens in aanraking komt, begrepen kan gaan worden. De ander begrijpen. In zijn of haar lot. Zoals ik in de zaterdag courant het doodvonnis las.


iGer.nl
Van Rien Floris. Hij stelt: ‘ik heb mijn doodvonnis getekend. Nee, nog geen deathwish. Meer een sterfhuisconstuctie.’
‘Ik heb er niet om gevraagd om op deze wereld te komen, mag ik er dan wel uitstappen als ik geen zin meer heb” Nee, hang de slingers nog niet op, bestel de krans nog niet. Ik blijf nog. Geen idee hoe lang. Maar als ik krakkemikkig ben, komt er een moment dat ik het leven zat ben.’
Dan heb ik vast geen zin om een spoorbaan op te zoeken. Een torenflat te beklimmen lukt niet met mijn stramme lijf en welke knop was ook al weer van de gaskraan” Doe mij liever een pilletje en laat me gaan. Maar dat mag niet. Dus heb ook ik getekend voor het burgerinitiatief Voltooid Leven. Mooie naam voor een begrafenisvereniging trouwens.
Ik ben een groot voorstander van zelfbeschikking.‘Dat mag niet van God’, vertelde een mevrouw op de radio.‘God bepaalt wanneer hij je roept.’ Wat zou hij dan hebben geroepen in Ha”ti” Wel 230.000 keer. Zou God meteen schor zijn geworden”” Hedy d’Ancona, Mies Bouwman, Jan Terlouw, Paul van Vliet. Ze willen allemaal dood als het hen uitkomt. Maar dat mag natuurlijk niet van CDA en ChristenUnie. En de PvdA draait zich er wel weer met een brief uit waarbij iedereen het overal mee eens is. Maar er niks gebeurt. Poliocratie!
Voor een doodswens is minimaal een nieuw kabinet nodig.
Wil je ook een doodswens” Dan moet je naar de website vrijewil.nu.” Waarom eigenlijk .nu en niet .nl” Nu klinkt zo definitief. Toch maar ingevuld. Keurig met geboortedatum erbij. En hij gaat dan nog even door. Even daarvoor staat een artikel onder de kop: “Waarom weer terug achter de geraniums””


iGer.nl
De effecten van de bezuinigingen op de AWBZ worden (on)zichtbaar en (onin)voelbaar. Begeleiding en ondersteuning worden over de hele linie beperkt. Maar er zijn alternatieven. Het rijksbeleid is gericht op het terugdringen van de AWBZ tot de essentie: niet verzekerbare medische risico’s collectief verzekeren. Huishoudelijke hulp is al uit de AWBZ gehaald en sinds kort geldt dat ook voor de ondersteunende en activerende begeleiding. Zo’n 60.000 mensen kunnen daardoor geen aanspraak meer maken op de AWBZ voor begeleiding bij het zelfstandig blijven. En zij zullen zeker niet de laatsten zijn, die de bezuinigingen op de AWBZ gaan voelen. Participatie en mee kunnen blijven doen wordt meer en meer iets van de mensen zelf en van hun maatschappelijke omgeving. Het recht op individuele voorzieningen wordt ingeruild voor de keuze om gebruik te maken van algemene voorzieningen en collectieve participatie. Maar om de meest kwetsbare burgers te bereiken is meer nodig. Daarvoor is samenwerking tussen organisaties, zorg en welzijn, tussen formele en informele hulp nodig. Actief er op af; activeren en binden. Als de eigen welbewuste keuze is om achter de geraniums te blijven zitten, is daar niets mis mee. Maar er zijn nog zo veel andere mogelijkheden, met de nodige hulp. WonenPlus helpt. Kangoeroewoningen in Alkmaar staan (nog) leeg. De buren kennen is niet eenieder gegeven. Opgestaan, weggegaan en nooit meer iets van gehoord. Afgeschreven maar nog niet helemaal uitgeschreven. Bijna dood betekent ook nog bijna leven. Het woord ‘bijna’. Het woord ‘ontzorgt’. Het barst van de woorden waarin een zeker eufemisme de naakte waarheid verdoezelt. Maar het zijn nog steeds mensen met een verstandelijk beperking in plaats van mensen met mogelijkheden, GGZ-cli”nten die klant en vrijwilliger zijn bij WonenPlus. Psychiatrische patiĆ«nten als klant en inhoudsdeskundige. Ervaringsdeskundige. Dat andere woord wat ervoor kan zorgen dat de grenzen worden afgevlakt en dat er sprake is van een diepere verstand houding. Of meer een mogelijke verstandhouding. Ik weet het allemaal niet zo duidelijk meer. Ik raak wat dat betreft een beetje los van de wereld. Verdwaald in deze ongekende materie.
Zoals Th” Lau dat heeft omschreven: ‘iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen”‘
Zeg het met rozen en vergeet de doornen niet!

VOOR BIJ ZICHZELF

Heel hautain

staat zij,

mondain

met en in

zichzelf te

oreren;

met een genadig

knikje

even later

in een Oostwoud

stoel

zit zij

en declameert.


iGer.nl