Rollebollenbozen


iGer.nl
Lood zou het kunnen zijn. Of dit om het oude ijzer past””!
Loodzwaar. Als gewicht om zaken in koers te houden.
Gelijk een schuit zich een weg baant door een vaart.
Of een kanaal. Een rivier desnoods.
Maar dan wordt het een schip. Voorzien van ballast in de tanks.
Water” Lood” IJzer desnoods.
Om de zaken in balans te houden. Ballast wordt dan balanslast. Iets wat je niet pers” nodig hebt. Maar ook iets waar je dan niet buiten kunt. Zoiets als dit. Het vult mogelijk wat aan, het brengt een idee naar voren of het voegt niets toe. Of misschien juist iets. Het leidt wat af. Of zet juist heel duidelijk wat alledaagse dingen in het licht. Een spotlicht misschien. Gericht licht. Niet zwaar. Niet zo zwaar als lood. Maar ook wat ijzer. Lood om oud ijzer dus”
En dan nog een spreuk die geen andere bedoeling heeft dan als een hart te werken. Het bekende hart en de daarbij behorende riem. Alsof JU de broekriem niet reeds ervaart. De crisis zich beperkt tot een idee. Het je afzetten tegen dat wat wordt aangepraat. In hoeverre spreekt de taal van de papegaai. Wordt deze taal niet alleen gesproken maar ook niet juist verstaan” Of juist weer wel. Vandaar de tijd. Vandaar het helen. En dat van die droefenis””!
Kwestie liturgische liederen: KATHOLIEKE TOP OP VOET VAN OORLOG
Bisschoppen die elkaar de kerk uitvechten. Rollend over straat. Gerard de Korte van Groningen/Leeuwarden die enkele liturgische liederen van Huib Oosterhuis gewoon laat zingen, hoewel ze door twee bisschoppelijke censoren te licht zijn bevonden. Eijk noemt het ‘laakbaar’ dat De Korte zich publiekelijk negatief over het werk van de censoren uitlaat. Eijk als ‘Stellvertreter’ van die Ratdiezwijgt” Of hoe je die naam ook mag schrijven. Hoeveel rechtser kan deze Kerkprovincie nu nog zijn” Is er niet voldoende boter naar het Vaticaan gegaan de afgelopen tijd” Verpakt in die bloemenweelde”! Maar het meest opmerkelijke is het volgende: Hoogenboom en Woorts (hulpbisschoppen van Wim Eijk) zijn opgeleid door De Korte. “Hier steken de leerlingen hun meester een dolk in de rug. En dat op een moment dat de kerk door het seksuele misbruik zwaar onder vuur ligt. De aanval is des te ongelukkiger omdat het De Korte is die in dat dossier de kastanjes voor Eijk uit het vuur moet halen.”
Volgens de Nijmeegse kerkhistoricus en hoogleraar Peter Nissen botsen de beide bisschoppen vooral over de manier van leidinggeven. “De Korte is communicatief en legt veel nadruk op dialoog en pluriformiteit. Eijk is de man van de autoritaire benadering. Eijk heeft de brief ook aan de vertegenwoordiger van het Vaticaan in Nederland gestuurd.”
Wordt het geen tijd dat Cordon wordt ingezet”! Tenslotte gaat die wellicht eens op een toer op zoek naar de Here. Die is tenslotte altijd wel in de Here’ geweest”
Een simpele les in deze:

Woorden vermoorden de waarheid.

Maar zwijgen vraagt soms meer”

TIJD
heelt alle
wonden
voor
die tijd
dient
droefenis.
Een kort bericht. Zie deze woorden in dat licht. Juist dan vallen ze niet zwaar”


iGer.nl