Rohrschach

20090629-1246228021N2706kaeskids947

De Rorschachtest is simpelweg een proef met behulp van gestandaardiseerde inktvlekken,
waarop de onderzochte zijn commentaar moet geven, ter beoordeling van de persoonlijkheidsstructuur.
De interpretatie vereist grote oefening maar onthult tevens vele andere eigenschappen,
zoals intelligentie, bevattelijkheid, affectiviteit, karaktereigenschappen en niet in de laatste plaats gedrag.
Ik geef het JU te doen!

Nu was ik in het verleden absoluut niet bang om een vlekje weg te werken, dan wel wist ik het gummetje
zodanig te gebruiken dat ik geen tipp-ex nodig had, maar dan nog bleef vaak de plaats waar de
ongerechtigheid zich voordeed, mij niet alleen intrigeren, maar ook irriteren.
En zo’n irritatie liet zich ook niet direct wegpoetsen.
Het had er zelfs veel van dat de artistieke staalkaart zich bemoeide met de plaat
die gepoetst diende te worden. Geen wonder dat ik het geregeld Spaans benauwd kreeg
als de zaken niet zo gingen als ik veronderstelde bij die niet aangegeven dingen.
Dat leidde zeker niet tot veel gejuich, laat staan dat ik mij voor liet staan op die onmogelijke verschijnselen.
Want om nu het woord dingen opnieuw te gaan gebruiken zo zou er sprake kunnen zijn van de herhaling
die zich tot een onzeker einde zou kunnen blijven manifesteren.

Dit gezegd hebbende moet het mij van het hart dat ik mezelf een welhaast onmogelijke opdracht heb weten te geven.
Want ik dien A aan L en K te gaan koppelen om MAAR daaraan toe te gaan voegen.
Spreek het snel uit en zie dan de medeklinkers AMR ontstaan en als JU een geregeld gebruiker bent
van het openbaar vervoer dienen deze letters bij het Station alhier zich ergens op een wand te bevinden.
En om dat want gaat het hier. Want er was op zondagmiddag een Tribute 2 Bob Marley en dat bracht niet alleen de gemoederen in beweging. Ook een behoorlijk aantal vaderen kon stilaan de stilstand niet langer volbrengen
en ik zag handen in de lucht gaan op het bijzonder aanstekelijke verzoek van de zanger.
Reggae. Stir it up. Babylon by Bus. Zoete geuren die wat deden denken aan het grass
en de geest die de vrije loop ontdekte. En mensen die stomweg genieten.
Nu genoten en mogelijk in hun respectievelijke legersteden nog aan het nagenieten zijn.

20090629-1246227836N2806tributebobmarley1144
Met z’n allen op het plein. Zomergasten. Muziek, zang en een dansende en deinende mensenmassa.

In de openlucht. Een biertje. Een ros”etje. Cola. Gewoon water. Of met bubbeltjes.
Beelden zag ik en legde deze vast. Als een bijdrage aan wat op het podium naar voren werd gebracht.
Door mensen die niet alleen muziek wisten te maken, het publiek vermaakten maar ook zichzelf bleven
vermaken. Door het weer” Door de warmte” Door de massa”
Of gewoon omdat zij juist in deze muziek geloofden”

Het kwam over en Alkmaar ging, gepast, de lucht in. Want er was geen dak waar het uit moest gaan.
Er was slechts die broeierige warmte. Maar dat benauwde geenszins. Want het bleef droog!
En het blije gevoel breidde zich uit. Ik stond ertussen en keek ernaar.
En om dat te kunnen delen zijn het slechts een aantal handelingen die ik daarna mocht plegen om JU
een blik te werpen op een andere plaats, een andere tijd, een ander moment dan het moment waarop JU
deez’ woorden tot JU neemt. Stir it UP!
INKTVLEK

Zacht purper heide
Zijdezacht vloeipapier

de inkt
vlekt
breidt uit,
droogt op
droogt in
hout versteend,

geschiedenis
van gister
morgen
verdwijnt

de mens
zijn voetstappen
veren terug

in zachte
purperen heide,

zijnde
een betoog
als een groene
vroege weide,

droog.

20090629-1246227697N2806tribobmarley1145

Ook de duinen kunnen lokken, maar rond Alkmaar is een groot gedeelte van wat ooit groen was,
land schappelijk anders gaan worden. De groene long wordt in bestaande en te ontwikkelen
bestemmingsplannen meegenomen. Ook die vlek breidt zich uit.

Als een Venix zou een Phoenix kunnen gaan herrijzen…

C U!