Registreren

Je kunt je Registeren voor deze website zodat je meteen reacties onder de artikelen kunt plaatsen. Je hoeft dan niet elke keer je gegevens in te vullen.

Je kunt een account aanvragen waarbij er enkele gegevens van je nodig zoals:

  1. Voor welke Website wil je inloggegevens?
  2. Je Voor- en Achternaam.
  3. Welke Alias naam wil je gebruiken.
  4. Eventueel de link naar je eigen website.
  5. Eventueel een klein fotoootje of Avatar om bij je account te plaatsen.

Je kunt deze gegevens sturen naar mijn webmaster Ger op iGer.nl (klik links op de link).

Mijn webmaster zal je dan de Inloggegevens sturen.

Ook indien je problemen hebt met het Inloggen (of andersoortige problemen) met j website, stuur dan even een melding aan hem. Ook dan helpt hij je graag.

Alvast bedankt.