reflex Hoezeggu…"!

onbehagen basis voor poging
Met het verschijnen van het eerste nummer van Reflex wordt opnieuw een poging ondernomen een personeelsblad voor alle medewerkers van het provinciaal ziekenhuis Duin en Bosch te verwezenlijken. Dat is wel eens eerder geprobeerd maar veel succes heeft het toen niet opgeleverd. De oorzaak van het mislukken zou vooral gelegen zijn geweest in gebrek aan voldoende belangstelling van de kant van de lezer. Daarmee was het lot van het blad wel bezegeld: het ging ten onder aan bloedarmoede.


iGer.nl
eigen geluid in nieuw blad
Met zeer veel genoegen voldoen wij aan het verzoek een kort woord te schrijven bij het verschijnen van het eerste nummer van ons blad Reflex. Al vele jaren wordt de behoefte gevoeld te komen tot een betere communicatie binnen het ziekenhuis, waardoor men in alle diensten meer de gelegenheid krijgt kennis te nemen van wat bij anderen leeft. Dat is iets dat bij het steeds complexer worden van het ziekenhuisgebeuren de laatste jaren veel moeilijker geworden is.
Wij hopen dat dit blad gezien mag worden ” zoals het ook bedoeld is ” als een mogelijkheid, eigen meningen te uiten, een eigen geluid te laten horen, waardoor degenen die in het ziekenhuis werken zich nauwer bij het geheel ervan betrokken zullen voelen.
Het is een voorrecht als eindredacteur een vakman in de persoon van de heer L.A. Hendriks te hebben kunnen aantrekken. Wij verwachten dat Reflex een weerspiegeling geeft van wat op Duin en Bosch gebeurt en dat individuele gedachten daarin tot uiting zullen worden gebracht.
J.A. Buiter-Kloosterman,
J.N. Breetvelt,
A.R.Kars,
F. van Keeken.


iGer.nl
brieven
reflexloos”
Volgens het verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal van M.J. Koenen en J. Endepols, betekent het woord “reflex”: ” terugkaatsing, ” onbewuste reactie op een prikkel.
Na drie uitgaven van Reflex is er nog niets of in ieder geval weinig teruggekaatst en zijn er blijkbaar nog maar weinig onbewuste reacties bewust geworden. Deze bewustwording is ook zo’n trage, pas na even sudderen losgekomen. Bij dat sudderen en nog eens nagaan van wat er de afgelopen jaren op Duin en Bosch is gebeurd en veranderd, kom je bij de “reorganisatie.”
inderdaad wat houdt dat in, wat staat er te gebeuren, welke rol gaat de verpleging daarin spelen” Nog steeds de huishoudelijke, de slaafse of één met een eigen gezicht, meetellend in een team bestaande uit meerdere disciplines” Weinigen die daar een antwoord op weten, de diverse lagen in de verpleging beraden zich daar in eigen kring wel over (“”) maar komen niet tot een sluitend geheel omdat ze elkaar niet kunnen vinden. Over horizontale communicatie gesproken.
Misschien kan een stuk openheid en betrekken in vanuit de directie en/of medische staf een toegangsdeur zijn tot een breder contact tussen de diverse disciplines in ons ziekenhuis. Misschien komt er dan nog eens iets van de zo langzamerhand beruchte “reorganisatie.” Over reflexen gesproken.
Stelt Nino van Wolferen


iGer.nl
verstoten
Verlamd, verslagen en alleen
waar brengen zij mij toch heen
begrijpt niemand mijn eenzaamheid
nu de wagen naar het onbekende glijdt
wie weet wat gebeuren gaat
als niemand, nu mijn leed verstaat
oh, ik wou dat mijn gedachten vervaagden
nog nooit was het, dat ze me zo belaagden
is het de angst voor het vreemde
ondanks de mooie woorden waarmee men fleemde
nu kan ik ze niet meer geloven
de onzekerheid komt weer boven
gelukkig nog maar een moment
al wat duister is, wordt dan bekend
en jawel er wordt gestopt
vlug word ik in een gebouw gepropt
deuren sluiten zich achter mij
alsof ze zeggen, verstoten zijt gij.
Leny van Wolferen


iGer.nl
Reflectie // overweging, bedenking
Reflex // terugwerking, kaatsing, weerschijn
Reflexbeweging // onwillekeurige spierbeweging
IK SPATTE OP DE KAFT
binnen enkele seconden. Dit
gebeurde wel na zeer lang beraad.
Op de strakke boven en onderkant
van het blad moest een reflex ontstaan.
Van de vele mogelijkheden
bleken de spetters de enige juiste
reaktie te zijn om het totaal
beeld REFLEX waar te maken.
Daarom
spatte ik dus op de kaft.
Lense Elsinga.


iGer.nl
De reden” In 1972 zag Reflex het levenslicht. Na inzicht ging het vlammetje als de bekende nachtkaars uit. Kwam Inzicht even tot leven en waren de Stolpen uit beeld geraakt. Werden het Dijken en Duinen. En verdwenen de bossen. En nu” Psyq.


iGer.nl
Ik liep daar op een zaterdag. De tweede van april. En dacht…als je dan alles hebt gehad…