(reageert niet)

Tussen haakjes, reageert niet. (reageert niet) Daar blijft het bij. En daar ben ik dan weer niet geheel content mee, sterker nog, dan dien ik mijn hormoonsysteem bij de hand te nemen en in de hand te houden, hetgeen dan weer garant staat voor enige overlast biedende momenten. Het verklaart direct dat gevoel wat gepaard kan gaan van de regen in de drup te komen verkeren en voor ik het goed en wel in het snotje heb, begint mijn neus spontaan te druppelen. Nu wijt ik dit laatste aan de medicijnen die ik gebruik, maar dan nog. Een leven beperkte vormen van ergernissen valt, over het geheel genomen, nog wel mee. Erger zou het zijn wanneer die erger in nissen zou komen te verkeren en zich daar als standbeelden zouden gaan manifesteren. Wachters in een eindeloze rij en mensen die daar, onverwacht, hun opwachting zouden gaan maken. Een beetje zoals ik een belangrijk deel van de dag voor het scherm van de computer heb doorgebracht. Want het leek mij zo leuk en uiteindelijk is dit dan wel weer gelukt, althans voor een deel, om nog een boekje in elkaar te draaien. Maar daarna…
zo af en toe vind ik het leuk om een boekje van een stel willekeurige favoriete foto’s in elkaar te draaien, niet altijd ten genoege van mijn huisgenote. Nu weet ik ondertussen wel dat mij veelal slechts een minder goed bedoelde opmerking te wachten staat, maar daar is mijn rug het meest geschikte glijmiddel voor geworden: ik laat de woorden behoedzaam van mijn rug afglijden en denk er verder niet lang meer over na. Ga dingen doen die je leuk vindt, was ooit de opmerking van mijn cardioloog en ik kan daar ruimschoots mee uit de voeten,hetgeen ik dan ook bij herhaling doe. Mij ruimschoots uit de voeten maken onder andere onder de noemer dat bewegen mij,in de regel goed doet. Naast het feit een ICD mee te mogen voeren, is het zo langzamerhand een openbaring aan het worden net meer geheel alleen met dit wapenfeit rond te hoeven lopen. Naast Ali is het ook Harry die al drie ICD’s achter zich heeft liggen en de 8 jaar van dit speciale bezit achter de rug heeft. Dus zou Harry ook dat eenvoudige boek dienen te lezen: Hartslag van Holt & Holt. Ook bij hem zou het voorwoord er als volgt uit kunnen gaan zien:

Wat wij delen, treft slechts een enkeling uit velen…

Voor alle duidelijkheid:het begint iets weg te krijgen van een Sinterklaasgedicht in die zin dat ik Ali op die eerste drie woorden trakteerde, en dat Harry mij wees op die tweede regel. En als ik op deze manier doorga zou het goed kunnen dat, voor de Goed Heiligman in deze contreien arriveert en dit keer vergezeld wordt van een kudde ezels dan wel een roedel watjes om het pad voor de Kerstman te banen, dat…