Razernij!

Het beeld intrigeert nog steeds! Van de waanzin in de middeleeuwen en het dolhuys dat zich ooit in Amsterdam bevond. Van de gekken en de dwazen, de leeglopers en de landlopers en de stemmen die aanzetten tot vele vormen van razernij. H.H. Beek stelt in zijn boek ‘waanzin in de middeleeuwen’ dat ook in het dolhuys mensen van buiten konden worden opgenomen, vreemdelingen ‘die tot cranckheit van sinnen gheraken ende ghesont in deser stede ghecomen zijn.’ En waar ooit familiaire zorg het uitgangspunt was, waren het niet veel later oppassers en orde bewaker die zich over deze geesteszieken ontfermden. Tuchtiging was aan de orde van de dag en om inkomsten te genereren werden burgers in de gelegenheid gesteld om op open dagen zich met hen te vermeijen. Alhoewel dit laatste als nogal dubieus te omschrijven valt. Er werd de draak gestoken met hen die daar achter tralies verbleven, die in hun uitwerpselen in het stro naakt zichtbaar waren en de overlast die zij in een eerder stadium hadden veroorzaakt, werd nu in zekere zin uitgebuit. Het had veel weg van ‘apies kijken’ en men draaide zijn hand er niet voor om om de geestesgestoorde voor van alles en nog wat uit te maken. Deze mensen konden zich nu eenmaal in hun kooien niet meer verdedigen… In de huidige tijd zorgen verwarde mensen voor de nodige overlast en waar dan hulpdiensten werden ingeschakeld om deze personen naar een ziekenhuis te gaan vervoeren met behulp van een ambulance, doet men momenteel proeven met een wat meer anonieme automobiel. En waar Amsterdam prat gaat op een psycholance worden in de omliggende gemeenten proeven ondernomen om met een vergelijkbaar initiatief de opname wat meer te anonimiseren. Hetgeen op zich een goede ontwikkeling is, ware het niet dat de graad van verwardheid nog wel voor een andere indicatie kan gaan zorgen. Waarbij de politie alsnog wordt ingeschakeld en waarbij ophef nu eenmaal niet uit te sluiten valt. Vandaar vandaag het beeld ‘Razernij’ vergezeld van een drietal ander foto’s. Als hommage aan toen met het beeld van nu niet te verwarren…


IMG_6507


IMG_6506


IMG_6505


IMG_6504