Ras

Als intermezzo. Omdat het altijd weer een reactie zou kunnen oproepen. Gelijk dat verhaal omtrent de MP. Deze kijkt uit het raam en ziet een witte wereld. Alleen wordt deze wereld verstoord door de tekst ‘JP go Home.’ Zelf ietwat verstoord neemt hij de telefoon op en laat een onderzoek starten naar de gele letters in de sneeuw. Niet veel later wordt zijn vermoeden bewaarheid: de urine is afkomstig van Wouter B. DNA bevestigt dit vermoeden.
Edoch: er is nog wat geconstateerd: ‘” maar het handschrift is van Uw vrouw”‘ Dan gaat de grap slechts om politieke voorkeuren en mogelijke afkeuren. Dan is er slechts sprake van een beperkte uitsluiting. Anders wordt dit indien mensen worden afgewezen op grond van cultuur, geloof, afkomst en noem maar op. Want ik wil dat eigenlijk niet gaan opnoemen. Of het lid zijn van een bepaalde club. Zoiets als fan van Ajax dan wel Feijenoord. Van PSV of AZ. Want speelde deze laatste ploeg vorig jaar in de hoogste regionen, is de neerval een feit. Dan wordt de kaasstedeling weer op een andersoortige waarheid gewezen: een middenmoter die even naast de schoenen mocht lopen. Waar vorig jaar afgunst een kleine rol speelde is dit nu verandert in vormen van meewarigheid. Een hoofdschudden en de plaats is weer duidelijk. Toch ontkomen wij niet aan onderscheid. Alleen in het onderscheid kunnen verschillende nuances naar voren worden gebracht. Maar alles over één kam gaan scheren blijft ook wel erg aanlokkelijk. Zoals wij nog steeds de nawee”n van de Duitsers zomers mogen ervaren. Over het graven van kuilen. Het afbakenen van het terrein. Territorium drift. En de kreet dat de ‘Moffen’ dan maar weer naar de ‘Heimat’ terug dienen te keren.


iGer.nl
De ‘Jerries’ die gelijktijdig ook zorgen voor vele vormen van inkomsten. Waarbij een economisch principe zichtbaar is achter de ramen: ‘Zimmer frei.’ Waarin gezinnen zomers het ouderlijk huis inruilen voor het gastenverblijf achter datzelfde huis: de totale opbrengst van het hele huis zorg draagt dat er ‘s winters een wintersportvakantie inzit. Want een poot uitrukken”
Een onderscheid. En de daaraan gekoppelde escalaties. Waarin groepen mensen simpelweg door een verschillende afkomst de ME weten te mobiliseren. Als in Culemborg kortgeleden. Den Bosch wat langer terug en ook Alkmaar met de zogenaamde Vogelaarwijken waar anders tegenaan wordt gekeken. Frankrijk dat Boerka’s wil verbieden en de eerste overvallers al in deze kleding gehuld zich in de kijker hebben weten te plaatsen. Indien dan beveiligingbeelden worden teruggedraaid ontstaat een ander probleem: zijn de dragers wel de vermeende dragers” Of zijn het alternatief verklede medelanders. Als voorlopers van het aanstaande carnavalgeweld. Waarin de maskerade doet denken aan de wijze waarop in Veneti” de Upper Class zichzelf anoniem wist te vermaken. Geregeld ten koste van de ander.
Want anonimiteit is één ding, ontmaskering dat andere.
Een verhaal een beetje in het vervolg van de gruwelen. Wat haaks staat op de veertiende februari: Valentijnsdag. Ook iets wat heel enthousiast vanuit een andere cultuur van harte is omarmd. Waar het commerci”le belang glansrijk aan inkomsten wint: net de koude januarimaand doorgekomen, na de schrik van de decembermaand te hebben afgerond, en de januarimaand met een duidelijke min(der inkomsten) onder ogen te hebben gezien, omhelzen wij de Americanos: Halloween, Valentijn, en straks misschien ook nog Thanksgivingday … Positief/negatief: ik weet het niet”

RA-S-CISME =

je zelf onderscheiden

de ander

onder scheiden

het zelfde

gewoon stellen

het vreemde

onder scheid

schijt


iGer.nl