Rampen…

Hoe kan een mens (ik) zich zo vergissen”! Het is maar goed dat wij voor vandaag hebben afgesproken, anders was het een dan wel het ander mooi de mist ingegaan. Nu weet ik wel dat er gelukkig nog een rustdag tussen zit, maar al met al kan ik me nog niet voorstellen dat ik zo stom kan zijn. Stommerds bestaan echter en ik ben daar geen uitzondering op. Stel je voor…
Maar om voor vandaag nog even terug te komen op de afgelopen dagen: wij waren ook nog in het Zuiderzeemuseum op bezoek. En daar heeft men de ramp van 1916 voorbeeldig in beeld gebracht, dat wil zeggen dat de vloed die zich voordeed in de toenmalige Zuiderzee de aanleiding is geweest om een dijk tussen Noord-Holland en Friesland aan te gaan leggen, waarbij de naam van Ingenieur Lely van belang is geweest. Het IJsselmeer dat in de jaren dertig van de vorige eeuw van zout naar zoet water is gegaan, de ansjovis die verdween en de snoekbaars dan wel de paling daar de gevolgen van zijn geworden, dat alles met de diverse inpolderingen, waarbij Urk en Schokland werden opgesoupeerd door de Noord-Oost polder, Flevoland en de Wieringermeer deed ontstaan, alwaar de golven werden vervangen door het ruisend graan, wie heeft daar tegenwoordig nog weet van. Het is zo gewoon tegenwoordig, wanneer een dijk je naar Lelystad brengt, de Markermeer nog steeds niet is omgetoverd in land en waar de zeilschepen ternauwernood van dat water gebruik kunnen maken, dat alles komt vandaag nog even aan bod. Het IJsselmeer dat zich leent voor zeilwedstrijden, waar de bruine vloot voor een belangrijk deel in de behoefte van zeilers voorziet en de binnenvaart die zich nooit buitengaats zal gaan begeven. Nederland, een land dat voor een belangrijk deel zich onder de zeespiegel voordoet, een land ook dat zich voor laat staan op zijn waterwerken en waar rampen zich hebben voorgedaan, alvorens daar maatregelen tegen te nemen. De Deltawerken om maar een andere dwarsstraat te noemen, de ramp van 1953 om even mijn leeftijd te berde te brengen… En dan te bedenken dat ik over enige tijd elders zal gaan vertoeven. Andere kusten in het vizier zal gaan krijgen en andere indrukken zal opdoen. En de plaatjes die daar niet veel later getuige van zullen zijn. Nog even en er wachten mij andere vergezichten, nog even en ik zal ook jullie gaan verwittigen over al hetgeen jullie op termijn te wachten staat. Nog even geduld en dan…


IMG_3388


IMG_3389


IMG_3395


IMG_3396


IMG_3403


IMG_3402