Rafelranden en zwerfvuil 2

Dinsdag, 04-07-2017.
Zwerfseizoenen is de titel van dit boek maar voor hetzelfde geld had de titel zwerfvuil kunnen heten. Waardoor de essentie meer naar voren komt dan dat de seizoenen in dit gegeven leidend zijn. Het is dan ook een bijzonderheid dat wijlen Simon Vinkenoog een aantal bijdragen heeft geleverd. En waar ik, bij de entree naar de komende dagen ook dankbaar gebruik van zal gaan maken. Vinkenoog als woordkunstenaar, Vinkenoog ook die niet alleen uitblonk in zijn dichtkunst, maar zich ook verbonden voelde met mensen die de zelfkant van de maatschappij letterlijk ondergaan. Vandaar waarschijnlijk ook de titel van zijn gedicht: INVISIBLE MAN. Met huizenhoog oorlog in zijn bloed / richt de slachtoffer-woordvoerder / zich voornamelijk tot zichzelf // Het licht vlijt zich aan zijn zijde / en dankbaar staan zijn ogen open / voor hoge dromen en droge luchtkastelen // ‘Bankroet in Japan doet beleggers huiveren’/ meldt het NOS-journaal op 24 november. / Hij meldt zich, / biet aansprakelijk voor ongelukken, / als ontdekkingsreiziger in Niemandsland, / incognito gerakend aan de aanvang der tijden. // Hij laat de eerste keer niet los – / het teder wonder mens zoekt tijdloos onderdak / stuiterend weerom op de brug / tussen sterven en geboren worden, // schuilgaand aan de zelfkant / van de zelfkant / zelfkant – // verkenner en waarnemen van de leemte / tussen dag en nacht / levensgroot op scherp gesteld. //
Woorden waardoor de waarheid dit keer niet worden vermoord. De strekking zal navenant zijn.


IMG_7102


IMG_7103