Raadselaria van koloria

IMG_1074
IMG_1071
Hij weet mij menigmaal opnieuw te verrassen. Gelijktijdig stelt hij mij voor raadsels. Maar wanneer ik even mijn best doe, vallen vele raadsels te ontrafelen. Dan ook vallen de schellen van mijn ogen, begeef ik mij op het pad dat hij voor mij in zijn gedachten had en laat ik me verleiden om, op zijn geringe aanwijzingen, dat pad te gaan vervolgen. Het is een kunst en hij verstaat de kunst om mij, zonder verder enige aanwijzing te leiden naar daar waar wij elkaar weer zullen gaan treffen: het fotocafe in de Societeit. En dat ik daar nu reeds op voorhand naar uitzie: ook dat is een feit dat ik niet onder stoelen dan wel banken hoef te droppen. Of steken desnoods. Kees. En wanneer ik zijn handschrift ontwaar heb ik direct het genoegen om niet alleen zijn hand-schrift maar ook zijn hand-tekening tot mij te nemen. Dat hij hand-ig is heeft hij reeds een behoorlijk aantal keren laten blijken. Dat zijn geest geregeld buiten de lijnen vertoeft, ook dat hoef ik bepaald niet aan de grote klok te hangen. En wanneer ik hem spreek, een biertje met hem geniet en wij het leven dat ons deel is gevallen de revue laten passeren, bekruipt mij soms een gevoel van droefenis. Om niet veel later weer over te gaan naar de wanorde van de dag waarin wij ons bewegen en daardoor ook regelmatig in begeven. Ik mag dat wel, gelijk ik hem ook mag. En waarbij ik de indruk heb dat dit omgekeerd evenredig aan en van elkaar is. Zijn onbevangenheid is gelijktijdig jaloersmakend, zijn denkwijzen zijn gelijk cryptogrammen van het ongekende en wanneer hij zijn uitwerkingen tentoonspreidt, vallen regelmatig open monden te bewonderen. Bekken vol met ware dan wel valse tanden koesteren zich in het vale lamplicht van de kroeg. Hoewel societeit een sociaal beter geslaagde omschrijving is. Wanneer de bitterballen worden geserveerd, de blokjes kaas een weg weten te vinden en de leverworst slikvingerend door het keelgat glijdt, dan komt de titel van kroeg meer in aanmerking. Niet bruin: de wanden zijn recentelijke gewit, de lambrisering glimt je tegemoet en ook het biljart kenmerkt zich door het zeil dat het laken dient te beschermen.
Wanneer tijdens een evenement de meute van het biljart gebruik maakt, simpelweg om daar glazen om te zetten, komt de meervoudige functie van een biljart tot leven. Dat het zelfs gebruikt zou kunnen worden als een sponde… daar laat ik me liever niet over uit. Kees dus, die vandaag in ijn zonnetje komt te staan. En wanneer de achterkant van de enveloppe de volgende tekst bevat: hoe zo” Weet ik niet Nou dan heb ik nog geen idee waar de inhoud naar moet gaan leiden. Om te vervolgen met: ik ook niet en zie ik vervolgens een andere kaart met de tekst sorry Wik dit is geen kunst maar ook dat durf ik sterk te betwijfelen!

IMG_1072

IMG_1073