Raad waar…

Voorheen had je nog spelletjes. Gepresenteerd door een mannetje. Op de radio. Vandaar ook het mannetje van de radio, veelal vertegenwoordigd door Kees Schilperoort. De noemer: raad waar die staat. Tegenwoordig zijn de spelletjes op de radio verte zoeken, hooguit dat in het kader van het nieuws nog weleens een omschrijving van, niet alleen de omstandigheden waaronder, dan wel de mogelijke plaats van een misdrijf in nevelen wordt gehuld. Of dat van initialen gebruik wordt gemaakt, opdat de betrokkene zoveel mogelijk in de anonimiteit verscholen blijft. Een mogelijkheid dewelke zich met dit medium zou kunnen voordoen is het gegeven dat ik een beeld lanceer en het aan de ander overlaat om de plek te traceren. Het is weer eens wat anders dan de regelmatige voorspelbaarheid die zich op mijn blok tentoon spreidt. Nu weet ik wel dat ik ook nog met een zekere onwillekeurigheid op menig plek kan vertoeven, maar dan nog si het niet altijd even gebruikelijk dat ik aanvullende informatie naar voren breng. De beelden dienen hooguit als illustratie bij een schaamteloze dan wel feitelijke tekst. Niets is echter minder waar: dat mogelijke schaamteloze gaat vaak verscholen in een onafzienbare rij letters die dan weer woorden vormen. En met die woorden ga ik veelal zinvol aan de loop edoch ook daar zijn vraagtekens bij te plaatsen. Neen, voor vandaag wordt het iets discutabels. In die zin dat ik op dit moment nog geen flauw idee heb hoe de plaat van vandaag eruit zal komen te zien. Ik hoef echter niet veel meer te doen dan mijn archieven te raadplegen en dan… kom ik om in de beelden die ik in bewaring heb genomen. Een foutje, geheel en al op mijn conto te schrijven. Het houdt mij bezig, terwijl ik me gelijktijdig bemoei met de wezens die zich momenteel in dit huis bevinden.
Oppasouders. Veelal grootouders die… bij zijn gebombardeerd tot grootouders. Weliswaar van een viertal katten, twee bij de een en twee bij de ander en niets is zo bekoorlijk dan op die katten te passen. Ze brengen leven in huis in die zin dat nieuwsgierigheid een kenmerk van hen is. Ik zal niet vragen naar de namen van die verschillende katten, want om ze uit elkaar te kunnen houden is het bij het enen stel wat makkelijker dan bij het andere. Neen, ik denk…


IMG_5385 (1)een makkie dit keer. De naam wordt gegeven, het adres en de plaats hullen zich nog even in het duister. Dat op plek zich duistere dingen hebben voorgedaan… voor nu alweer een poosje geleden!