Psychose"!

Ieder mens denkt wel eens dat hij een stem hoort terwijl er niemand geroepen heeft. Of meent in de schemering een man te zien, om dan te ontdekken dat het een boom is. Maar sommige mensen zien beelden of horen stemmen die er voor anderen niet zijn, terwijl die in hun beleving echt bestaan. Anderen zijn er vast van overtuigd dat iemand hen achtervolgt of geloven heilig dat ze de bruid van Christus zijn. Ze maken een verwarde indruk en zijn ook echt in de war: hun contact met de werkelijkheid is ernstig verstoord. Mensen in zo’n toestand zitten in een psychose. Tijdens een psychose maken mensen een vreemde indruk op hun omgeving. Ze doen en zeggen ongerijmde dingen. Hun gevoelens lijken niet te kloppen met wat er om hen heen gebeurt. Ze kunnen bijvoorbeeld zonder duidelijke aanleiding in lachen of huilen uitbarsten. Dit komt omdat iemand die een psychose doormaakt, in een eigen werkelijkheid leeft. De persoon koppelt gedachten en waarnemingen aan gevoelens of gedragingen die er niet echt mee samenhangen. Informatie uit de buitenwereld dringt niet goed of soms helemaal niet door. Normaal gesproken scheiden mensen informatie (= prikkels) uit de buitenwereld automatisch in belangrijke informatie die verwerkt moet worden, en onbelangrijke informatie, zoals achtergrondgeluiden en beelden. Mensen in een psychose kunnen deze scheiding niet maken. Daardoor krijgen ze een overdosis aan prikkels te verwerken en raken hun hersenen overbelast.
Welke duivelse gedachten hebben bezit genomen van de terroristen die met automatische geweren het leven van anderen hebben genomen”! Waar schuilt het kwaad” En waar blijft uiteindelijk de veronderstelde goedheid van de mens” Is juist die goedheid gedoemd te verdwijnen” En zal dan alsnog het kwaad weten te zegevieren” Valt dit kwaad te keren, of is een veronderstelling dat er mogelijk sprake is van een psychose, de reden van dit bloedbad geweest…”! Vragen waarop het antwoord in duister gehuld zal blijven. En waar ik op dit moment er beter aan doe om mezelf een zwijgen op te gaan leggen! Ik zwijg en huldig mij in mijn stil zwijgen!