Productiesamenwerking

Soms laat de grootste gemene deler zich in de luren leggen door het kleinste gemene veelvoud. Waag ik me op glad ijs. Niet dat ik zo’n uitmuntend schaatser ben geweest, neen dat was ooit Gerrit Woudenberg, maar meer doordat ik absoluut geen beta-blokker ben. Hooguit dat ik deze gebruik om mijn hart in een voldoende ritme door de dag heen te helpen. En met hulp van wat vrienden, kan het ook zo zijn dat ik Joe Cocker niet om raad noch daad hoef te vragen. Zelfs niet wanneer ik uit de badkamer kom! Je merkt het al, ik heb er weer zin in. Om mijn gedachten de vrije teugels te geven en me niet te bekommeren op welke manier dit verhaal wendingen dan wel tot een zeker einde wordt gebracht. Geen Wende noch Wende die daar iets aan kan veranderen. Hooguit dat het vijftig jaar geleden is dat wij, in kennelijke shock zwart wil beelden zagen van een bloedbad wat zich ver over zee had voorgedaan. De wereld in schok en ook wij verkeerden in een vergelijkbare situatie. In de Willem Bartiusstraat op nummer 17. Met een beeldbuis in een Bruynzeel kast. Tenminste, dat vermoeden heb ik. Want elders viel ook nog een Tomadorek te bespeuren. Momenteel verkeert de wereld naar mijn idee in een andere schok. Mensen verliezen de moed met het zoeken naar werk en besluiten andere paden te gaan volgen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek. Volgens dit bureau is de werkeloosheid vorige maand gedaald tot 8,5 procent van de beroepsbevolking, tegen 8,6 procent in september. Mensen zonder werk die niet actief zoeken naar een baan worden niet meegeteld in de beroepsbevolking. ‘Zeker driekwart van de afname van de werkeloosheid in de afgelopen drie maanden komt door dat ontmoedigingsbeleid. Minder mensen melden zich als werkzoekenden.’
Dat bracht mij waarschijnlijk op dat GGD/KGV idee. Welke grootste gemene deler laat zich hier voorstaan op dat kleine gemene veelvoudje”! En dat terwijl voor 2013 het woord participatiesamenleving wordt uitverkoren, nadat de plofkip de teneur van 2012 vertegenwoordigt” Geen enkel idee wat de teneur voor 2014 kan worden, althans het hield mij in eerste instantie uit de slaap. Ik zat wat te hannesen (neem mij niet kwalijk Hannes!) met dat andere ultieme woord van productiesamenwerking, als gevolg van die participatiesamenleving. Dat verzorgende eruit en daarvoor in de plaats een vorm van productiesamenwerking onder de noemer: MAAK JE EIGEN WAAR! Waarbij die dubbele betekenis een belangrijke rol zou kunnen gaan spelen. Zeker ook gezien het feit dat mensen zich niet meer voor het karretje ‘werkzoekenden’ laten spannen. Enfin , ik ben er nog niet geheel uit, maar overweeg toch ampele pogingen. En in die pogingen mogen anderen mij van suggesties gaan voorzien. Hoewel ik hier waarschijnlijk ook apart in mijn eigen licht zal komen te stralen. Het houdt mij bezig, het houdt mij uit de slaap en het beweegt mij om wat licht te gaan bewegen… wellicht allicht!