Popie, Jopie Heeeeeeeeeeeeeee!

Vroeger mocht ik nog weleens een doorloop meemaken. Tegenwoordig loop ik door. Niet zozeer vanwege enige gedrevenheid, maar meer als noodzaak. In het kader van de doorstroming. Bloeddoorstroming wel te verstaan. En die doorstroming wordt her en der wat belemmerd. Nu vormen belemmeringen in mijn dagelijks leven niet direct meer uitdagingen, maar dat ik op mijn qui vive ben en veelal blijf, mag geen verbazing wekken. Minder goede vaten. Waarschijnlijk voor een belangrijk deel ook zelf in de hand gewerkt door de keuzes die ik maakte (roken, drinken en weinig tot niets aan sport doen), maar stel je nu eens voor dat ik dit geheel anders zou hebben aangepakt. Dat ik heel bewust met de dingen die mij beroeren zou omgaan, mijn lichaam aan alle kanten zou hebben gekoesterd en alle zaken had nagelaten welke enigszins mijn lijf hadden kunnen aantasten. Of schade hadden kunnen aanrichten. Of nog erger: mijn dood hadden kunnen bespoedigen. Maar goed dat ik dit niet weet, nog beter dat ik dit niet altijd besef en het ultieme dat ik er niet bij stilsta. Een mens van alledag, met hooguit een achteruithollend bewustzijn. Niet direct Alzheimer maar meer de leeftijd die een steeds meer significante rol gaat spelen. En dat op zich is dan weer niet zo heel erg vreemd. Tenslotte ben ik onderweg naar de leeftijd der sterken. Vandaar dat ik ook weinig verbazing bij mezelf ontdekte dat een 76 jarige Argentijn zich in het gewaad van de plaatsvervanger liet wijden. Of misschien is huldigen hier meer op zijn plek.
‘We hebben een nieuwe Paus’, verkondigde Ria gisteren. Terwijl wij helemaal niets met ene kerk van doen hebben. En tegelijkertijd borrelde dat oude lied naar boven: ‘Popie, Jopie, he!’ Een nieuwe plaatsvervanger, een ‘Neue Stellvertreter.’ Geen man van de wereld: neen een man met een boodschap. En die boodschap sprak hij al direct uit: een ‘Urbi et Orbi’ Bergoglio staat bekend als een krachtige verdediger van de armen. Hij pleit herhaaldelijk voor sociale gerechtigheid. “Wij leven in het werelddeel met de meeste ongelijkheid”, zei hij eens. “Uiteindelijk is de grootste ellende de laatste jaren enigszins afgenomen. Maar de ongelijke verdeling van goederen duurt voort. Dat schept een situatie van sociale zonde die ten hemel schreiend is. Daardoor worden de mogelijkheden voor een volwaardig leven voor vele van onze broeders en zusters beperkt.”
Bergoglio”! ‘Who the …. / …. is Bergoglio” De Paus, maar dan onder zijn oude naam, waarschijnlijk afkomstig van zijn vader. Neen, dan zijn nieuwe naam: Franciscus I. Een ietwat orthodoxe Paus voor wat betreft de seksuele moraal van de rooms-katholieke kerk. Abortus, homohuwelijken, kunstmatige voorbehoedsmiddelen als het condoom, hij wijst het af. Hij houdt er een sobere levensstijl op na: hij kookt het liefst zijn eigen potje.
Een andere Paus. Waar Ratzinger als tussenpaus werd gedacht, bleef hij een behoorlijk aantal jaren aan het bewind. God voelde zich niet geroepen om hem te roepen. Hoe het met deze Paus zal gaan lopen, ach, we wachten het maar af…